Hvorfor velge denne retningen?

I dagens samfunn samler aktører i næringslivet, det offentlige og universiteter og forskningsinstitutter inn enorme mengder data. Ny teknologi og økende digitalisering bidrar sterkt til dette. For at dataene skal gi ny kunnskap og innsikt og være til hjelp for å fatte beslutninger, må de analyseres og fortolkes riktig. Statistikkfaget handler om hvordan vi gjør dette.

I studieretningen Statistikk lærer du både om grunnleggende statistisk teori og metode og om hvordan statistiske metoder blir brukt i praksis innen en rekke ulike fagfelt. 

Gjennom masterstudiet opparbeider du deg dyp forståelse av statistisk tenkemåte og får solid trening i å bruke statistiske modeller og metoder til å framskaffe kunnskap fra data.

Publisert 22. des. 2016 12:11 - Sist endret 4. juli 2017 14:32