Oppbygging og gjennomføring

Oppbyggingen av studieretningen avhenger av om du ønsker en lang masteroppgave på 60 studiepoeng, eller en kort masteroppgave på 30 studiepoeng. Det vanligste er å velge en lang masteroppgave.

Studieløp

Eksempel med lang masteroppgave:

4. semester Masteroppgave Masteroppgave Masteroppgave
3. semester Masteroppgave Masteroppgave Emne
2. semester Masteroppgave Emne Emne
1. semester Emne Emne Emne
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Emner

Du må ta emner som til sammen utgjør 60 eller 90 studiepoeng, avhengig av om du velger en lang eller kort masteroppgave. Det anbefales at de obligatoriske emnene tas så tidlig som mulig i studiet, helst i første semester.

Tar du en lang masteroppgave, skal minst 40 studiepoeng være emner i statistikk. De andre emnene kan være fra andre fag, for eksempel matematikk eller informatikk.

Tar du en kort masteroppgave, skal minst 50 studiepoeng være emner i statistikk. Emner tas de tre første semestrene, mens masteroppgaven gjennomføres det siste semesteret.

Valg av masteremner gjøres i samarbeid med veileder, se liste over emner.

Obligatoriske emner:

Det anbefales at du tar følgende emne i så tidlig som mulig da det undervises ved behov og ressurser:

Masteroppgave

I løpet av det første semesteret etableres det kontakt med en veileder, og det antydes tema for masteroppgaven.

Matematisk instituttets frister knyttet til masterstudier.

Vitnemål og grad

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 22. des. 2016 12:11 - Sist endret 30. aug. 2018 13:20