Hva lærer du?

I studieretningen Statistikk lærer du et generelt begrepsapparat og teori for statistisk analyse, og du lærer hvordan en statistisk undersøkelse kan gjennomføres i praksis i en rekke konkrete situasjoner. 

I masteremnene går du i dybden både i teori og praksis på noen spesifikke områder. Det gir deg en solid faglig bakgrunn, noe som er nødvendig for å kunne følge med i utviklingen i statistikkfaget og arbeide selvstendig med statistiske problemstillinger.

Masteroppgaven gir deg et første møte med forskningen på området. Det er starten på en prosess som er viktig enten du vil fortsette med statistisk forskning eller arbeide sammen med fagfolk fra andre områder. Samtidig gir masteroppgaven trening i god skriftlig framstilling.

Du finner felles beskrivelse av læringsmål og læringsutbytte på programsiden Hva lærer du?

Publisert 3. apr. 2017 08:24 - Sist endret 10. juli 2017 14:56