Studiekvalitet

Vi vil gi en aktuell og relevant utdanning med best mulig undervisning og veiledning. Derfor er det viktig at du som student bidrar med tilbakemeldinger og deltar i evaluering av studiene.

Studieprogrammet blir jevnlig evaluert, for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet.

Evaluering av studiet

Periodisk programevaluering

Periodisk emneevaluering 

Programgjennomgang

Tilsynssensorrapporter

Annen evaluering

 

Publisert 1. des. 2017 10:33 - Sist endret 1. nov. 2019 13:51