Godkjenning av norsk utdanning i bachelor ved SV-fakultetet

Her finner du detaljert informasjon om hvordan du kan få godkjent norsk utdanning i en bachelorgrad hos SV-fakultetet.

Emnekategorier

Bachelorgraden består av forskjellige kategorier med emner. Du finner oversikt over hvilke emner du må ha tatt for å fullføre ditt studieprogram under "Oppbygging og gjennomføring" på programsiden. Finn din programside

Fordypning

Fordypningen er en emnegruppe på 80-120 studiepoeng. Hvor mange studiepoeng som er i emnegruppen, varierer fra program til program. Dette finner du info om under "Oppbygging og gjennomføring".

For å få godkjent eksterne emner i fordypningen må emnene du har tatt oppfylle de faglige kravene i emnene du ønsker å erstatte. For å vurdere dette må du lese emnesiden og pensumlisten. Du bør sammenligne emnet ved UiO med emnet du har tatt et annet sted. Hvis du mener at emnet oppfyller de faglige kravene, kan du søke om godkjenning.

Når du søker om å få godkjent emner som fordypning, må du laste opp:

 • pensumliste og
 • emnebeskrivelser.

Søknaden din blir vurdert av faglig ansatte.

40-gruppe

På SV-fakultetet er det krav om 40-gruppe i bachelorprogrammene i samfunnsgeografi, samfunnsøkonomi, sosialantropologi, sosiologi og statsvitenskap:

 • En 40-gruppe er en emnegruppe på 40 studiepoeng innenfor et fagområde.
 • 40-gruppen skal være innenfor et annet fagområde enn studieprogrammet ditt.
  • Unntak: Bachelor i samfunnsøkonomi godtar 40-gruppe i samfunnsøkonomisk analyse.
 • I bachelorgrader med fordypning på 120 studiepoeng og mer er det ikke krav om en 40-gruppe.

Bachelor i statsvitenskap, sosiologi, samfunnsøkonomi, samfunnsgeografi og sosialantropologi

Du kan få godkjent eksterne emner som 40-gruppe hvis du har:

 • avlagt emner utenfor UiO med samme faglige krav som en av UiOs egne 40-grupper. Eksempel: Løse emner i statsvitenskap fra NTNU vurderes faglig mot 40-gruppen i statsvitenskap.

eller

 • avlagt utdanning som er formelt definert som en studieenhet med minst 40 studiepoengs omfang. Eksempel: årsenhet, bachelorgrad, grunnfag

Hvis emnene du vil ha godkjent ikke oppfyller disse kravene kan de godkjennes som frie emner, se under.

Når du søker om å få godkjent emner eller avlagt utdanning som 40-gruppe, må du laste opp:

 • pensumliste og
 • emnebeskrivelser.

Frie emner

Utdanning fra norske institusjoner godkjennes som frie emner så lenge de ikke overlapper med andre emner som skal inngå i bachelorgraden din.

Exphil

 • Har du avlagt exphil ved et annet norsk lærested, kan dette godkjennes som EXPHIL03 - Examen philisophicum
 • Det må komme klart frem av emnekode og -navn at dette er "Examen philosophicum".
 • Hvis du er usikker på om du har avlagt et emne som kan godkjennes som exphil, ta kontakt med SV-info.

Exfac

Tabellen under gir en oversikt over hovedkategoriene for godkjenning av exfac: 

Type sak

Kan det godkjennes i bachelorgrad ved SV-fakultetet?

Eksempler

Emner med emnekode "exfac", avlagt ved godkjent norsk lærested

Ja

 • EXF-0720-Examen facultatum for humanistiske fag (UiT)

Emner som ikke har emnekode "exfac", men betegnes som exfac, og har faglig og tematisk overlapp med innføringsemner ved SV-fakultetet.*

Nei, men du kan søke om å få godkjent emnet som et innføringsemne i fordypningen, se over.

 • SOS1000 - Innføring i sosiologi (NTNU) 
 • SANT1000 - Innføring i sosialantropolog (NTNU)

*Unntak:SV100 og UBSAMF fra UiB, og UVEXPAED03 fra UiO godkjennes som exfac.

Hvis du har avlagt flere exfac-varianter, kan du bare bruke én av dem i en grad ved SV-fakultetet.

Du bruker ett søknadsskjema for hver emnekategori du ønsker å søke godkjenning i. For eksempel, om du søker om godkjenning av ett fritt emne og to emner i en 40-gruppe, må du sende inn ett søknadsskjema for det ene frie emnet og ett søknadsskjema for de to emnene i 40-gruppen.

Søknadsskjema

 

Her finner du informasjon om godkjenning av utdanning i master hos SV-fakultetet

Publisert 26. jan. 2017 13:18 - Sist endra 7. feb. 2020 16:34