Godkjenning av norsk utdanning ved SV-fakultetet

Hvis du har utdanning fra andre norske læresteder kan den i noen tilfeller godkjennes i studieprogrammet ditt. Du kan ikke søke om godkjenning før du har fått opptak til studieprogrammet.

Hvis du har avlagt emner ved Universitetet i Oslo, se endring av utdanningsplan.

Hva kan du få godkjent?

For at din søknad skal vurderes må eventuell godkjenning ha betydning for om du oppnår en grad ved SV-fakultetet. 

De faglige kravene i programmet avgjør om emnene kan godkjennes. Du finner kravene under "Oppbygging og gjennomføring" på programsiden.

Bachelor

Les mer om godkjenning av utdanning i en bachelorgrad ved SV-fakultetet

Master

Har du tidligere utdanning som du vil ha godkjent i en mastergrad, så må denne være på minimum mastergradsnivå.

  • Unntak: enkelte emner på bachelornivå kan godkjennes som valgfritt ECON4000-emne i studieprogrammet Economics (master's 2-years).

Dokumentasjon

Alle søknader må inneholde grundig dokumentasjon på hvilke emner som er avlagt, og hva disse emnene inneholder. Det må også komme klart frem i søknaden hvilke emner du søker fritak for.

Se hvilke krav vi har til dokumentasjon

Søknadsskjema

Publisert 15. okt. 2015 15:05 - Sist endra 7. feb. 2020 16:34