English version of this page

Læringsressurser

Mine studier

I Mine studier får du en samlet timeplan, snarveier til digitale verktøy, og beskjeder fra emnesidene og Canvas.

Lesesalsplass og kollokvierom på Chateau Neuf

Disse er åpne alle hverdager mellom kl. 09.30-20.00.

Digitale verktøy når du studerer

IT og programvare

Office 365, wifi, e-post, utskrift og andre IT-tjenester ved UiO.