Utvekslingsavtale mellom Stellenbosch University og Universitetet i Oslo

Stellenbosh University er et anerkjent og godt universitet som dekker de fleste fagområder. Stellenbosch er samtidig en idyllisk universitetsby som ligger omkranset av vinområdene i Western Cape provinsen. Byen har ca. 70.000 innbyggere og ligger bare ca. 50 kilometer fra storbyen Cape Town.

Avtalen er under reforhandling og det er ikke klart om det vil bli utlyst plasser for 2022/2023.

Hvem kan søke?

Dette er en sentral utvekslingsavtale som ikke er begrenset til ett fagmiljø ved UiO. Studenter fra de fleste studierprogram kan derfor søke seg hit.

Du må ha avlagt minst 60 studiepoeng når du søker.

Karakterkrav: C eller bedre.

Studenter fra følgende profesjonsstudier kan ikke søke:

  • medisin
  • odontologi
  • farmasi

Studenter på medisin og ernæring søker på sine respektive avtaler.

Språk

Undervisningsspråk er afrikaans og engelsk. Les mer om undervisningsspråk i dette dokumentet (.pdf).

Språkkrav:

  • 4 eller bedre i engelsk fra norsk videregående skole

Det blir holdt kurs i afrikaans som man kan enten ta tre uker før semesteret starter eller i løpet av semesteret. Spåket skal være relativt lett tilgjengelig med norsk som utgangspunkt.

Dokumentasjon på språkkunnskaper må lastes opp i SøknadsWeb innen søknadsfristen.

Hvilke emner kan jeg ta?

I utgangspunktet har Stellenbosch hatt afrikaans som sitt primære undervisningsspråk. På høyere nivå blir imidlertid så å si alle emner undervist på engelsk.
Oversikt over emner (klikk på Calender)

Antall credits per semester full tid: 60 credits.

Det anbefales normalt at studentene tar emner på minst 2. års nivå. 1.årsemner i Sør-Afrika vil imidlertid kunne godkjennes som frie emner og vil også kunne erstatte emner på 1000-nivå ved UiO. Hvis de avlagte emnene skal ersatte ett eller flere av våre emner på 2000-nivå, bør de avlegges på minst 2. års nivå.

For ytterligere informasjon om hva som kreves for å få uttelling for normert tid, ta kontakt med fakultetet ditt.

Hvor lenge varer semesteret?

Semester 1: midten av januar til juni
Semester 2: midten av juli til desember

Hva koster det?

UiO-studenter betaler halvparten av summen som fremkommer under Semester Study Abroad. Du søker Lånekassen om støtte til skolepenger Se mer informasjon om fordelingen på lån/stipend på Lånekassens nettsider om skolepenger.

Bolig

Stellenbosch University har et begrenset antall studentleiligheter til disposisjon for internasjonale studenter. De formidler også private boliger. Det anbefales å benytte seg av universitetets boligtilbud.

Visum

Du trenger visum før avreise.

Annet

Les vår side om sikkerhet i Sør-Afrika

Et krav for å få visum er at du du må ha en helseforsikring som er godkjent i Sør-Afrika.
Du vil få ytterligere informasjon fra Stellenbosch når du har fått endelig opptak som utvekslingsstudent. 

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Sør-Afrika

By

Stellenbosch

Nettside

http://www.sun.ac.za


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

UiO-avtale

Studienivå

Bachelor og Master

Avtaleeier

Universitetet i Oslo

Utvekslingsrapporter fra studenter

Det er foreløpig ingen rapporter for denne avtalen. Det kan være rapporter fra dette studiestedet under andre avtaler.

Se alle avtaler med studiestedet

Har du vært på utveksling på dette studiestedet?

Send oss din rapport