Utvekslingsavtale mellom Tokai University og Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Tokai University er et av de største universitetene i Japan, med ti campuser spredt over ulike deler av landet. Vi sender studenter til hovedcampusen, Shonan campus i nærheten av Tokyo.

Hvem kan søke?

Avtalen gjelder kun for studenter med opptak til JAP3010 Japansk E og JAP3110 - Japansk 5 og JAP3120 - Japansk 6.

Språk

Engelsk og japansk.

Hvilke emner kan jeg ta?

Du må ta emner fra Intensive Japanese Language Program for Exchange students (Tokai Shonan). Studenter må ta 15 credits per semester, eller 30 credits på et år.

Hvor lenge varer semesteret?

Høstsemesteret varer fra midten av september til begynnelsen av februar.

Vårsemesteret varer fra begynnelsen av april til slutten av juli/begynnelsen av august.

Hva koster det?

Utvekslingsstudenter ved Tokai Shonan betaler ikke skoleavgift.

Bolig

Tokai tilbyr studenthjem.

Visum

Du trenger visum før avreise.

Studentvisum utstedes hos Den japanske ambassaden i Oslo. 

Når du blir bedt om å oppgi "Guarantor or reference in Japan" og "Inviter in Japan", så tilsvarer dette universitetet i Japan. Kontaktopplysningene til universitetet vil du finne i opptakspapirene dine.

Det tar ca. 1 uke for norske statsborgere å få visum, og en del lengre tid dersom man ikke er norsk statsborger. Sørg for å få visum i god tid før avreise.

De japanske universitetene søker Det japanske immigrasjonskontoret om Certificate of Eligibility (CoE) på studentenes vegne. Denne attesten må legges ved visumsøknaden til den japanske ambassaden. Attesten blir sendt til instituttet og må hentes personlig hos studiekonsulenten. Du vil motta en e-post fra studiekonsulenten når ditt CoE har ankommet (vanligvis ca. en måned før avreise).

Slik søker du

Studenter som reiser ut på JAP3010 må ta kontakt med faglærer og fylle ut dette nettskjema. Søknadsfristen er 1. mars

Informasjon om opptakskrav, søknadsprosedyre og frister finnes på informasjonssiden for JAP3010.

 

Studenter som reiser ut på Japansk 5 og Japansk 6 må først søke til instituttet ved å fylle ut dette nettskjema.

Søknadsfristen er 15. februar (for utreise påfølgende høstsemester) og 15. september (for utreise påfølgende vårsemester).

Informasjon om opptakskrav, søknadsprosedyren og frister finnes på informasjonssiden for Japansk 5 og 6.