Utvekslingsavtale mellom Aalborg Universitet og Universitetet i Oslo

Aalborg Universitet (AAU) ble etablert i 1974, og har 3 fakulteter; Det Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige, Det Humanistiske og Det Samfundsvidenskabelige.

Hvem kan søke?

Studenter fra programmer som har en egen faglig Nordplus- eller erasmusavtale med dette universitetet kan ikke søke på denne avtalen gjennom Nordlys.

Karakterkrav: C i snitt

Antall plasser tilgjengelig vil variere avhengig av det enkelte årets tildelte stipendmidler og antall søkere. På grunn av få plasser tilgjengelig vil ikke studenter som har utvekslet tidligere bli prioritert til ny Nordlys-utveksling.

Studenter kan være på Nordlys-utveksling i maks 12 måneder.

Språk

Dansk og engelsk.

Det kan være språkkrav til emner som undervises på engelsk.

Hvilke emner kan jeg ta?

Du er selv ansvarlig for å sjekke at det finnes et relevant fagtilbud og orientere deg om eventuelle krav til forhåndskunnskaper.

Aalborg tilbyr en rekke emner på engelsk for utvekslingsstudenter.

AAU benytter ECTS-systemet. 30 ECTS tilsvarer 30 studiepoeng.

For ytterligere informasjon om hva som kreves for å få uttelling for normert tid, ta kontakt med fakultetet ditt.

Hvor lenge varer semesteret?

Høstsemester: fra 1.september til slutten av januar
Vårsemester: fra 1.februar til slutten av juni

Hva koster det?

Det kreves ikke skolepenger.

Studenter som får plass på denne utvekslingsavtalen kan søke om stipend fra Erasmus+.

Bolig

International Accommodation Office (IAO) er behjelpelige med å skaffe bolig til utvekslingsstudenter.

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Danmark

By

Aalborg

Nettside

http://www.aau.dk/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Nordlys

Studienivå

Bachelor og Master

Avtaleeier

Universitetet i Oslo