Utvekslingsavtale mellom Aarhus Universitet og Det juridiske fakultet

Historien til Aarhus Universitet startet i 1928. I dag har universitetet 6 fakulteter. Universitetets campus ligger nær sentrum av Aarhus, som er Danmarks nest største by med ca. 250 000 innbyggere.

Dette er en Nordplus-avtale som inngår i et nettverk av juridiske fakulteter i Norden.

Hvem kan søke?

Studenter på Masterstudiet i rettsvitenskap som på tidspunktet for utreise har bestått 3. studieåret.

Informasjon om antall tilgjengelige plasser finner du i forkant av søknadsfristen på fakultetets utvekslingsside.

Språk

Undervisningsspråket på vertsuniversitetet er dansk og engelsk.

Hvilke emner kan jeg ta?

Oversikt over kurstilbudet finner du på fakultetets hjemmeside.

Nordplusstudenter kan velge dansk- eller engelskspråklige kurs som inngår i kandidatutdannelsen (dvs. 4. og 5. år). Universitetet tilbyr cirka 40 fag på dansk og 8 fag på engelsk per semester. Det tilbys ulike fag i vår- og høstsemesteret. Fagene gir stort sett 10 ECTS-poeng.

30 ECTS-poeng gir 30 studiepoeng.

Hvor lenge varer semesteret?

Vårsemester: begynnelsen av februar til slutten av juni.
Høstsemester: begynnelsen av september til slutten av januar.

Eksamensperiode: midten av mai til slutten av juni, midten av desember til slutten av januar (utvekslingsstudenter har vanligvis eksamen i slutten av desember).

Hva koster det?

Studenter som reiser på en avtale innenfor Nordplus-programmet får et eget Nordplus-stipend. Beløpet kan variere fra år til år, avhengig av søkertallene (Nordplus-stipendet pleier å ligge mellom 8 000 og 10 000 kr per semester).

Nordplus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved UiO for det semestret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

Bolig

Aarhus Universitet er behjelpelige med å skaffe bolig til internasjonale studenter, se nettside om housing for exchange students

Fristene for å søke om bolig er normalt 1. november og 1. juni.

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Danmark

By

Aarhus, København

Nettside

http://www.au.dk/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Nordplus

Studienivå

Profesjonsstudium

Avtaleeier

Det juridiske fakultet