Utvekslingsavtaler med Aarhus Universitet

Viser 1–14 av 14 avtaler
Avtaleeier Nivå Type
Det juridiske fakultet (Profesjonsstudium) (Erasmus+) Profesjonsstudium Erasmus+
Det medisinske fakultet (Profesjonsstudium) (Erasmus+) Profesjonsstudium Erasmus+
Det teologiske fakultet (Bachelor og Master) (Nordplus) Bachelor og Master Nordplus
Det utdanningsvitenskapelige fakultet (Bachelor, Master og Ph.d.) (Erasmus+) Bachelor, Master og Ph.d. Erasmus+
Institutt for arkeologi, konservering og historie (Bachelor og Master) (Erasmus+) Bachelor og Master Erasmus+
Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (Bachelor og Master) (Nordplus) Bachelor og Master Nordplus
Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (Master) (Erasmus+) Master Erasmus+
Institutt for geofag (Bachelor og Master) (Erasmus+) Bachelor og Master Erasmus+
Institutt for kulturstudier og orientalske språk (Bachelor og Master) (Erasmus+) Bachelor og Master Erasmus+
Institutt for lingvistiske og nordiske studier (Bachelor og Master) (Erasmus+) Bachelor og Master Erasmus+
Institutt for medier og kommunikasjon (Bachelor og Master) (Nordplus) Bachelor og Master Nordplus
Institutt for statsvitenskap (Bachelor og Master) (Erasmus+) Bachelor og Master Erasmus+
Psykologisk institutt (Bachelor og Profesjonsstudium) (Erasmus+) Bachelor og Profesjonsstudium Erasmus+
Universitetet i Oslo (Bachelor og Master) (Nordlys) Bachelor og Master Nordlys