Utvekslingsavtale mellom Aarhus Universitet og Institutt for statsvitenskap

Institutt for statsvitenskap deltar i et statsvitenskapelig nettverk av nordiske universiteter. Du må ha avlagt minst 120 studiepoeng før du kan reise ut gjennom Nordplus-nettverket i statsvitenskap.

Hvem kan søke?

Det er kun studenter på alle instituttets bachelor- og masterprogram som kan søke om Nordplus-stipendet. Det er i utgangspunktet ikke et begrenset antall plasser, men Nordplus-nettverket fordeler plassene etter hvor mye stipendmidler de har til rådighet i det aktuelle semesteret.

Språk

Dansk og engelsk.

Hvilke emner kan jeg ta?

Statsvitenskap.

I Danmark benyttes det ECTS studiepoeng slik som i Norge, dvs. at 30 ECTS credits er lik 30 studiepoeng ved UiO.

Hvor lenge varer semesteret?

Høstsemesteret: September-januar. Vårsemesteret: Februar-juni.

Hva koster det?

Nordplus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved UiO for det semesteret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

Bolig

Aarhus Universitet er behjelpelige med å skaffe bolig til internasjonale studenter, se nettside om housing for exchange students

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Danmark

By

Aarhus, København

Nettside

http://www.au.dk/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Nordplus

Studienivå

Bachelor og Master

Avtaleeier

Institutt for statsvitenskap