Utvekslingsavtaler med Åbo Akademi

Viser 1–5 av 5 avtaler
Avtaleeier Nivå Type
Det teologiske fakultet (Bachelor og Master) (Nordplus) Bachelor og Master Nordplus
Farmasøytisk institutt (Master og Ph.d.) (Erasmus+) Master og Ph.d. Erasmus+
Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (Bachelor og Master) (Nordplus) Bachelor og Master Nordplus
Institutt for lingvistiske og nordiske studier (Bachelor og Master) (Erasmus+) Bachelor og Master Erasmus+
Universitetet i Oslo (Bachelor og Master) (Nordlys) Bachelor og Master Nordlys