Utvekslingsavtale mellom Åbo Akademi og Universitetet i Oslo

Åbo Akademi er "Finlands svenske universitet", med 8000 studenter fordelt på 3 campus i Åbo/Turku, Vaasa og Jakobstad. Universitetet ble etablert i 1918, hovedformålet var å kunne tilby høyere utdanning til den svensktalende delen av Finlands befolkning. Havnebyen Åbo/Turku ligger vest for Helsingfors og har en befolkning på 180 000. Universitetet har 7 fakulteter, hvorav to er i byen Vaasa.

Hvem kan søke?

Avtalen er åpen for de fleste, bortsett fra

- studenter fra programmer som har en egen faglig Nordplus- eller erasmusavtale med dette universitetet

- studenter fra profesjonsstudiene i medisin, odontologi, farmasi og jus

Karakterkrav: C i snitt

Språk

Svensk og engelsk.

Universitetet tilbyr språkkurs i svensk og finsk, se nettside om Language courses

Hvilke emner kan jeg ta?

Åbo Akademi tilbyr en rekke emner på engelsk for utvekslingsstudenter. Se også Institutioner och ämnen for informasjon om emner på svensk.

Du er selv ansvarlig for å sjekke at det finnes et relevant fagtilbud og orientere deg om eventuelle krav til forhåndskunnskaper.

Åbo Akademi benytter ECTS-systemet. 30 studiepoeng tilsvarer 30 ECTS.

For ytterligere informasjon om hva som kreves for å få uttelling for normert tid, ta kontakt med fakultetet ditt.

Hvor lenge varer semesteret?

Se Akademisk kalender

Høst- og vårsemester er delt opp i to undervisningsperioder.

Hva koster det?

Det kreves ikke skolepenger.

Studenter som får plass på denne utvekslingsavtalen kan søke om stipend fra Erasmus+.

Bolig

Åbo Akademi gir informasjon om bolig gjennom Student Village Foundation (TYS)

Annet

2 plasser per semester.

På grunn av få plasser tilgjengelig vil ikke studenter som har utvekslet tidligere bli prioritert til ny Nordlys-utveksling.

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Finland

By

Åbo

Nettside

http://www.abo.fi/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Nordlys

Studienivå

Bachelor og Master

Avtaleeier

Universitetet i Oslo