Utvekslingsavtale mellom University of Lapland og Universitetet i Oslo

Lapplands Universitet ligger i byen Rovaniemi og er ett av Europas nordligst beliggende universiteter. Mye av den faglige tyngden dreier seg om forskning på Arktis og nordområdene. Fagområder som globale klimaendringer, bærekraftig utvikling, miljølovgivning og forsking på samekultur og urbefolkning står også sterkt i fokus.

Hvem kan søke?

Avtalen er åpen for de fleste, bortsett fra

- studenter fra programmer som har en egen faglig Nordplus- eller erasmusavtale med dette universitetet

- studenter fra profesjonsstudiene i medisin, odontologi, farmasi og jus

Karakterkrav: C i snitt

Språk

Finsk og engelsk.

University of lapland tilbyr språkkurs i finsk via Language Centre, blant annet "Survival Finnish", spesielt rettet mot studenter som kun skal oppholde seg i Finland i bare ett semester.

Hvilke emner kan jeg ta?

University of Lapland tilbyr en rekke emner på engelsk for utvekslingsstudenter, se nettside om Exchange studies

Studenter blir anbefalt å alltid kontakte det relevante fagmiljø/institutt for mer informasjon om emnene på listen i tilfelle endringer. Du er selv ansvarlig for å sjekke at det finnes et relevant fagtilbud og orientere deg om eventuelle krav til forhåndskunnskaper.

University of Lapland benytter ECTS-systemet. 30 studiepoeng tilsvarer 30 ECTS.

For ytterligere informasjon om hva som kreves for å få uttelling for normert tid, ta kontakt med fakultetet ditt.

Hvor lenge varer semesteret?

Studieåret har to semestre. Det arrangeres "orientation programme" ved begynnelsen av hvert semester for nye internasjonale studenter.

Se nettside for nye studenter

Hva koster det?

Det kreves ikke skolepenger.

Studenter som får plass på denne utvekslingsavtalen kan søke om stipend fra Erasmus+.

Bolig

Bolig formidles gjennom DAS (Domus Arctica - Student Housing Foundation), se nettside om student housing

Annet

2 plasser per semester.

På grunn av få plasser tilgjengelig vil ikke studenter som har utvekslet tidligere bli prioritert til ny Nordlys-utveksling.

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Finland

By

Rovaniemi

Nettside

http://www.ulapland.fi/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Nordlys

Studienivå

Bachelor og Master

Avtaleeier

Universitetet i Oslo