Utvekslingsavtale mellom University of Tampere og Universitetet i Oslo

University of Tampere ligger ca 173 km nord for Helsinki). Universitetet ble grunnlagt i 1925 og har i dag 6 fakulteter med faglig tyngde spesielt innenfor samfunnsfag, økonomi og administrasjon, kulturstudier, folkehelse og utdanningsvitenskap.

Hvem kan søke?

Avtalen er åpen for de fleste, bortsett fra

- studenter fra programmer som har en egen faglig Nordplus- eller erasmusavtale med dette universitetet

- studenter fra profesjonsstudiene i medisin, odontologi, farmasi og jus

Karakterkrav: C i snitt

Språk

Finsk og engelsk.

Språkkurs i finsk tilbys gjennom Language Centre. For studenter som skal oppholde seg i Finland for kun en kort periode, tilbys kurs i "Survival Finnish".

Hvilke emner kan jeg ta?

University of Tampere tilbyr en rekke kurs på engelsk for internasjonale studenter (Study Modules for International Students). Utvekslingsstudenter blir som regel tatt opp ved ett institutt, men kan likevel velge kurs fra andre fagmiljøet såfremt de er kvalifisert.

Du er selv ansvarlig for å sjekke at det finnes et relevant fagtilbud og orientere deg om eventuelle krav til forhåndskunnskaper.

University of Tampere benytter ECTS-systemet. 30 studiepoeng tilsvarer 30 ECTS.

For ytterligere informasjon om hva som kreves for å få uttelling for normert tid, ta kontakt med fakultetet ditt.

Hvor lenge varer semesteret?

Høstsemester: fra begynnelsen av september til midten av desember
Våsemester: fra begynnelsen av januar til slutten av juni

Utvekslingsstudenter anbefales å ankomme noen dager tidligere for å få med seg "Arrival Day" og "Orientation Courses".

Hva koster det?

Det kreves ikke skolepenger.

Studenter som får plass på denne utvekslingsavtalen kan søke om stipend fra Erasmus+.

Bolig

Studentboliger i Tampere formidles gjennom TOAS (Tampere Student Housing Foundation). Organisasjonen administrerer 5000 studentboliger fordelt på 50 ulike plasseringer i Tampere, både i sentrum og utenfor byen. Studentene bor i leiligheter hvor bad og kjøkken deles med 2-3 andre.

Annet

2 plasser per semester.

På grunn av få plasser tilgjengelig vil ikke studenter som har utvekslet tidligere bli prioritert til ny Nordlys-utveksling.

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Finland

By

Tampere

Nettside

https://www.tuni.fi/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Nordlys

Studienivå

Bachelor og Master

Avtaleeier

Universitetet i Oslo