Utvekslingsavtale mellom Université Claude Bernard Lyon I og Det medisinske fakultet

OBS kun mulig å søke til 15. februar-fristen!

Dette universitetet er tilknyttet to medisinske fakultet: Lyon Est og Lyon Sud. Begge har mye undervisning i tilknytning til sine respektive universitetssykehus. Avhengig av hvilke moduler du ønsker å ta, må du søke deg til det ene eller det andre sykehuset.

Hvem kan søke?

Du kan utveksle i modul 4 og 5 til Lyon Sud eller modul 5 og 6 til Lyon Est, for et helt år. Bare høst/vår-kombinasjonen mulig. Ved Lyon Sud har du praksis på morgenen og undervisning på ettermiddagen, mens det ved Lyon Est er egne perioder avsatt til henholdsvis praksis og undervisning. Ved Lyon Est er det 3 praksis-perioder à 6 uker i løpet av to semestre, mens det ved Lyon Sud er 6 praksisperioder på ett år. Du vil bruke 4 av de 6 praksisperiodene om du utveksler i modul 4 og 5

Det er også mulig å søke seg til Lyon Est for å ta kun modul 6 i vårsemesteret, men søknadsfristen til dette vil fortsatt være 15. februar.

Antall plasser

To plasser per studieår, men flere ved ledig kapasitet.

Språk

Undervisningsspråket er fransk. I utgangspunktet kreves det dokumentert B2-nivå ved søknadstidspunkt til Lyon (mai), men det bør la seg gjøre å vise til en handlingsplan for å nå dette nivået ved undervisningsstart.

Hvilke emner kan jeg ta?

Emner som svarer til semesteret/semestrene du skal ta.

Hvor lenge varer semesteret?

Lyon Est: for ett års opphold må du regne med oppstart tidlig i september og varighet til tidlig i juni. Ett semesters opphold: primo januar til primo juni.

Lyon Sud: fra september til juni/juli.

Hva koster det?

Erasmus- og Nordplus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved UiO for det semesteret de er i utlandet. Studenten betaler ikke semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

Annet

Ved utveksling er det noen tilleggskrav.

Les mer om Lyon som studentby

Les mer om utveksling for medisinstudenter

Slik søker du

Frist for å søke er 15.februar for både hele studieåret og vårsemesteret. Info om søknadsprosedyre og søknadskriterier

Om universitetet

Land

Frankrike

By

Lyon

Nettside

http://www.univ-lyon1.fr/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Erasmus+

Studienivå

Profesjonsstudium

Avtaleeier

Det medisinske fakultet

Studenter som har vært her tidligere

Rapporter fra medisinstudenter