Utvekslingsavtaler med Universität Wien

Viser 1–10 av 10 avtaler
Avtaleeier Nivå Type
Det juridiske fakultet (Profesjonsstudium) (Erasmus+) Profesjonsstudium Erasmus+
Det teologiske fakultet (Bachelor) (Erasmus+) Bachelor Erasmus+
Det utdanningsvitenskapelige fakultet (Bachelor og Master) (Erasmus+) Bachelor og Master Erasmus+
Institutt for informatikk (Bachelor og Master) (Erasmus+) Bachelor og Master Erasmus+
Institutt for lingvistiske og nordiske studier (Bachelor og Master) (Erasmus+) Bachelor og Master Erasmus+
Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (Bachelor og Master) (Erasmus+) Bachelor og Master Erasmus+
Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (Bachelor og Master) (Erasmus+) Bachelor og Master Erasmus+
Institutt for statsvitenskap (Bachelor og Master) (Erasmus+) Bachelor og Master Erasmus+
Psykologisk institutt (Bachelor og Profesjonsstudium) (Erasmus+) Bachelor og Profesjonsstudium Erasmus+
Sosialantropologisk institutt (Bachelor) (Erasmus+) Bachelor Erasmus+