Utvekslingsavtale mellom Göteborgs universitet og Det medisinske fakultet

Göteborgs universitet er det største universitetet i Skandinavia med sine 50000 studenter og 5000 ansatte. Det har 9 fakulteter og de fleste av de 70 instituttene/sentrene holder til i bygninger i Göteborg sentrum. Universitetet ble grunnlagt som Göteborgs högskola i 1891, og har senere inkorportert andre uavhengige institutter i byen. Status som universitet kom med sammenslåingen av høgskolen og Medicinhögskolan i Göteborg i 1954. Havnebyen Göteborg er Sveriges nest største med en befolkning (i selve byen) på 490 000.

Hvem kan søke?

Studenter på medisinstudiet som vil utveksle i modul 4, modul 5 eller modul 6, høst eller vår, for ett eller to semestre. Kombinasjonen Modul 4 og 5 er ikke mulig pga for lite studiepoenguttelling (da man må ta nevrologi begge semestre).

Antall plasser

To plasser per studieår, men flere ved ledig kapasitet.

Språk

Undervisningsspråk er svensk.

Hvilke emner kan jeg ta?

Emner som svarer til semesteret/semestrene du skal ta.

Modul 4: nevrologi, ØNH og øye

Modul 5: Psykiatri og nevrologi

Modul 6: Gyn/obst og pediatri inkl barnepsykiatri

Hvor lenge varer semesteret?

Høst: 01.09-15.01 (+/- noen få dager).
Vår: 23.01-09.06 (+/- noen få dager).

Hva koster det?

Erasmus- og Nordplus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved UiO for det semesteret de er i utlandet. Studenten betaler ikke semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

Bolig

Exchange Student Services formidler kun et begrenset antall studentboliger til bilaterale studenter og studenter på Erasmus-programmet. Nordplus/Nordlys-studenter må ordne bolig selv i Göteborg. Les mer om boliger

Annet

Ved utveksling er det noen tilleggskrav

Les mer om utveksling for medisinstudenter

Slik søker du

Frist for å søke er 15.februar for høstsemesteret og hele studieåret, og 15.september for vårsemesteret. Info om søknadsprosedyre og søknadskriterier

Om universitetet

Land

Sverige

By

Göteborg

Nettside

http://www.gu.se


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Nordplus

Studienivå

Profesjonsstudium

Avtaleeier

Det medisinske fakultet

Studenter som har vært her tidligere

Rapporter fra medisinstudenter