Utvekslingsavtale mellom Stockholms universitet og Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

Stockholms universitet er Sveriges største universitet med rundt 34000 studenter. Lærestedet har hatt sitt virke siden 1878, og fikk status som universitet i 1960. På denne tiden og i løpet av det neste tiåret ble mesteparten av universitetets aktiviteter flyttet ut av bysentrum og nordover til hovedcampuset Frescati, et idyllisk parklignende område hvor også botanisk hage har sin beliggenhet. Stockholms universitet har 4 fakulteter og rundt 75 institutter/sentre.

 

Hvem kan søke?

Avtalen er inngått med Institutionen för kultur og estetik og kunsthistoriestudenter har prioritet på plassene, men alle som ønsker å ta emner tilbudt av instituttet er velkomne å søke. For å kunne få opptak må du ha minimum C-snitt og ha avlagt 60 sp før du reiser på utvekslingen.

Språk

Undervisningsspråk er svensk og engelsk.

 

Språkkravet er nivå B2 (European Language Levels)

 

Hvilke emner kan jeg ta?

Du kan ta alle emner tilbudt av Instituttet for kultur og estetikk, som består av fagene kunsthistorie, idehistorie, litteraturvitenskap, musikk -og teatervitenskap. Forbeholdet er at  du dekker de forkunnskaps emnene eventuelt måtte ha.

Oversikt over emnene finner du her

 

Hvor lenge varer semesteret?

Høstsemesteret: medio august til desember

Vårsemesteret: medio januar til juni

Bolig

Studentbolig kan være vanskelig å oppdrive, men  men utvekslingsstudenter kan søke om bolig gjennom SSSB (Stiftelsen Stockholms Studentbostäder).

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Sverige

By

Stockholm

Nettside

http://www.su.se/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Erasmus+

Studienivå

Bachelor og Master

Avtaleeier

Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

Utvekslingsrapporter fra studenter

 • Christopher

  Godt faglig utbytte på et universitet som setter humaniora høyt.
  Studieprogram ved UiO Master: Kunsthistorie og visuelle studier, studieretning Kusthistorie og visuelle studier
  Semestre på utveksling Vår 2022
  Vurdering av utvekslingsstedet 5 / 5

  Høyt faglig nivå, inspirerende i flere av emnene som i tillegg hadde høy andel internasjonale studenter med svært ulik bakgrunn. Stockholm et fint bakteppe.

  Hvorfor jeg valgte dette stedet

  Jeg valgte universitetet hovedsakelig på grunn av emner som kunne utvide perspektiver innenfor temaet jeg hadde lyst til å skrive master om. I tillegg har jeg svensk kjæreste som tilfeldigvis også hadde lyst tilbake til hjemlandet etter år med nedstenging, og som ble med.

  • Faglig

   Arbeidsmengde og nivå

   Arbeidsmengden var relativt høy i alle emner. Forelesere var alle professorer i eget emne, høy grad av obligatorisk deltakelse var påkrevd. Stor variasjon i pensum som pekte på de faglige nyansene innenfor hvert emne, og faglig nivå på forelesningene høyt da alle emner var rene masteremner.

   Undervisningsopplegg

   Ett emne var på svensk, de to andre på engelsk. Sinnenas idehistorie hadde obligatoriske skriftlige innlevering i forkant av hvert seminar/forelesning. Media Archaeology hadde obligatoriske seminarer med omfattende gruppeprosjektarbeid og presentasjoner annenhver uke, og Phenomenology and Performance en større individuell innlevering i midten av semestret i tillegg til obligatoriske gruppediskusjoner hvert seminar.

  • Valgte emner

   • TVFENY - Phenomenology and Performance studies
   • IH 5229 - Sinnenas Idehistoria
   • MK 7034 - Media Archaeology
  • Praktisk

   Mottak

   Godt mottatt på tross av begrensninger i etterkant av pandemi helt i inngangen av semesteret. Ingen fadder, og om man hadde behov for hjelp var informasjon lett tilgjengelig.

   Bosituasjon

   Jeg fant sted å bo gjennom det private markedet, og bodde sammen med svensk samboer.

   Transport

   Jeg fant bosted i Uppsala, og reiste med tog og t-bane til Stockholms Universitets forskjellige institutter i Stockholm i hverdagene.

  • Økonomisk

   Økonomisk støtte mottatt (stipender o.l.)
   • Erasmus+
   • Nordplus
   • UNIFOR
   Studiekostnader utenom skolepenger

   1 000 – 2500 kr

   Boutgifter

   2 500 – 5 000 kr

   Levekostnader sammenlignet med Norge (spise, reise lokalt, etc.)

   Litt billigere

Har du vært på utveksling på dette studiestedet?

Send oss din rapport