Utvekslingsavtaler med Stockholms universitet

Viser 1–11 av 11 avtaler
Avtaleeier Nivå Type
Det juridiske fakultet (Profesjonsstudium) (Erasmus+) Profesjonsstudium Erasmus+
Det utdanningsvitenskapelige fakultet (Bachelor og Master) (Erasmus+) Bachelor og Master Erasmus+
Institutt for arkeologi, konservering og historie (Bachelor, Master og Ph.d.) (Erasmus+) Bachelor, Master og Ph.d. Erasmus+
Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (Bachelor og Master) (Erasmus+) Bachelor og Master Erasmus+
Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (Bachelor) (Nordplus) Bachelor Nordplus
Institutt for lingvistiske og nordiske studier (Bachelor og Master) (Nordplus) Bachelor og Master Nordplus
Institutt for medier og kommunikasjon (Bachelor og Master) (Nordplus) Bachelor og Master Nordplus
Institutt for statsvitenskap (Bachelor og Master) (Erasmus+) Bachelor og Master Erasmus+
Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (Bachelor og Master) (Erasmus+) Bachelor og Master Erasmus+
Sosialantropologisk institutt (Bachelor) (Erasmus+) Bachelor Erasmus+
Universitetet i Oslo (Bachelor og Master) (Nordlys) Bachelor og Master Nordlys