Utvekslingsavtale mellom University of British Columbia og Universitetet i Oslo

University of British Columbia (UBC) er et internasjonalt anerkjent universitet i toppklassen. UBCs hovedcampus ligger vakkert til på en halvøy ca. 30 minutter fra sentrum av Vancouver.

Hvem kan søke?

Dette er en sentral utvekslingsavtale og studenter fra de fleste programmer kan derfor søke seg hit. Avtalen er særlig egnet for studenter som skal avlegge frie emner.

Du må ha avlagt minst 60 studiepoeng når du søker. Masterstudenter må ha fullført fire års utdanning.

Karakterkrav: B-snitt 

Studenter på følgende profesjonsstudier kan ikke søke

 • odontologi
 • medisin
 • rettsvitenskap
 • psykologi


Det er kun mulig å søke på avtalen til fristen 15. februar.

Språk

Undervisningsspråket er engelsk.

Språkkrav:

Informasjon om TOEFL test

Informasjon om IELTS.

Testen må være avlagt innen fristen 15. februar.

Om du har tatt en TOEFL/IELTS-test fra før, vær oppmerksom på at resultatet kun er gyldig i to år.

Hvilke emner kan jeg ta?

Søk etter emner

Merk at emner ved School of Journalism ikke er tilgjengelige for utvekslingsstudenter.

Visse emner på masternivå (500-nivå) er ikke åpne for utvekslingsstudenter:

 • antropologi
 • samfunnsøkonomi (economics)
 • psykologi

Andre fagområder som utdanningsvitenskap, juss, public health og musikk har også begrenset adgang til emner.  Du finner mer informasjon om fagområder med begrenset adgang her.

Bachelor: 15 units per semester tilsvarer 30 studiepoeng ved UiO.

Master: 12 units per semester tilsvarer 30 studiepoeng ved UiO.

Merk at studiebelastningen ved UBC kan oppleves som mer omfattende enn studier ved UiO.

Det anbefales normalt at studentene tar emner på minst 2. års nivå. 1.årsemner i Canada vil imidlertid kunne godkjennes som frie emner og vil også kunne erstatte emner på 1000-nivå ved UiO. Hvis kurs fra UBC skal erstatte emner på 2000-nivå ved UiO, må de være på minst 2. års nivå

For ytterligere informasjon om hva som kreves for å få uttelling for normert tid, ta kontakt med fakultetet ditt.

Hvor lenge varer semesteret?

Høstsemester: begynnelsen av september til midten av desember.
Vårsemester: begynnelsen av januar til slutten av april.

Hva koster det?

Antall gratisplasser per semester: 7-10

Bolig

UBC kan ikke garantere bolig til utvekslingsstudenter som reiser på høstsemesteret men er behjelpelige med å finne bolig på eller utenfor campus. Nærmere informasjon finner du på UBCs nettsider. Reiser du ut på våren, vil du har prioritet på studentboliger på campus.

Du søker om bolig samtidig med søknaden til UBC (mars/april). Det kreves et søknadsgebyr på CA$ 50 (ca. 300 NOK).

Visum

Dersom du skal studere i Canada i mer enn 6 måneder må du ha visum. Dersom du skal studere i Canada mindre enn 6 måneder trenger du kun søke om eTA.

Les mer om visum

Annet

Alle utvekslingsstudenter må tegne UBCs tilleggsforsikring, IMED samt kjøpe UPass, som omfatter kollektivtransport.

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar. Slik søker du.

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Canada

By

Vancouver

Nettside

http://www.ubc.ca/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

UiO-avtale

Studienivå

Bachelor og Master

Avtaleeier

Universitetet i Oslo

Utvekslingsrapporter fra studenter

 • Kathrine

  Fine mennesker, godt faglig utbytte og fantastisk natur!
  Studieprogram ved UiO Bachelor: Utviklingsstudier
  Semestre på utveksling Høst 2021
  Vurdering av utvekslingsstedet 5 / 5

  Det er veldig godt og inkluderende internasjonalt miljø. I tillegg godt utvalg av spennende fag, gode forelesere og generelt et veldig bra universitet. Man har også nærhet til fantastiske naturopplevelser.

  Hvorfor jeg valgte dette stedet

  Jeg valgte UBC fordi her fikk jeg muligheten til å ta de fagene jeg ønsket i forhold til at fagene tilbys på engelsk i tillegg til å ta fag på et anerkjent universitet. Gratisplass og fin natur overbeviste meg også.

  • Faglig

   Arbeidsmengde og nivå

   Arbeidsmengden var en del større enn ved UiO. Jeg tok 5 fag hvor hvert fag var ca. samme arbeidsmengde som et 10 poengs fag ved UiO. Ellers er det også forelesning eller seminar 2-3 ganger i uken per fag, totalt 3 timer per fag i uken.

   Undervisningsopplegg

   All undervisning var på engelsk. Vi hadde en del flere innleveringer, gruppeoppgaver og eksamener (ca.3-6 per fag gjennom semesteret) enn det man har ved UiO. Det gjør at man blir tvunget til å jobbe mer jevnt og fordi alle innleveringer teller mot sluttkarakter så blir også selve eksamen mindre stressende.

  • Valgte emner

   • Urbanization in the Global South
   • Critical Geographies of the Economy
   • International Relation Theory and the International System
   • International Political Economy
   • Contemporary Global Issues in Historical Perspective - War on Terror
  • Praktisk

   Mottak

   Jeg kom noen dager etter semesterstart og gikk derfor glipp av omvisning og fadderopplegg som varte en dag. Hadde allikevel god kontakt med de som jobbet ved utvekslings kontoret ved UBC, og vet at de arrangerte møter for internasjonale studenter som kom sent og ikke kjente noen. Ellers er det internasjonale miljøet veldig bra, så var lett å bli kjent med andre internasjonale studenter.

   Bosituasjon

   Jeg fikk ikke søkt på studentbolig fordi begrenset kapasitet pga covid, og fant derfor til slutt et hus sammen med 6 andre internasjonale studenter på det private markedet. Generelt er det vanskelig å få tak i bolig og det er høye leiepriser sammenlignet med Norge, og vil derfor anbefale å søke på studentbolig hvis man har muligheten til det.

   Transport

   Det er veldig god offentlig transport i Vancouver, hvor det går mange busser hele tiden til universitetet. UBC pålegger i tillegg alle studenter å kjøpe et UPass i semester avgiften som gir tilgang til all offentlig transport i Vancouver og bydelene rundt Vancouver, noe som er det rimeligste alternativet for studenter uansett.

  • Økonomisk

   Økonomisk støtte mottatt (stipender o.l.)
   • Erasmus+
   • Nordplus
   • UNIFOR
   Studiekostnader utenom skolepenger

   2 500 – 5000 kr

   Boutgifter

   7 500 – 10 000 kr

   Levekostnader sammenlignet med Norge (spise, reise lokalt, etc.)

   Litt billigere

   Tips og kommentarer

   UBC krever at man kjøper en forsikring samt kollektivpass, som koster omtrent 3500. Jeg vil ellers anbefale å bo i studentbolig hvis man får tilbud om det fordi det er billigere. Matbutikker på campus er også litt dyrere enn matbutikker utenfor campus.

  • Nyttig å vite

   - For å få 30 ECTS må man ta 5 fag = 15 credits. Alle fagene er ikke like mye jobb, så hvis man har muligheten til å velge enten ett eller to fag som er litt mindre jobb så er det verdt det. - Forsikringen gjennom UBC dekker ikke absolutt alt, så sjekk opp i forsikring før du reiser fordi helsehjelp i Canada er dyrt.

Har du vært på utveksling på dette studiestedet?

Send oss din rapport