Utvekslingsavtale mellom University of California Berkeley og Institutt for biovitenskap

University of California, Berkeley er et av de beste universitetene i verden. Biologiundervisningen og forskningen ved Berkeley og IBV har sammenliknbar fokus og er noe av grunnen til at ledelsen ved begge de biologiske instituttene har inngått samarbeid.

Hvem kan søke?

Avtalen er kun åpen for studenter tatt opp på bachelorprogram ved Institutt for biovitenskap. Karaktersnitt er C. Det er minst 5 plasser. 

Språk

Det kreves karakter 4 i engelsk fra videregående. Hvis dette kravet ikke er oppfylt, må søker ta en engelsktest. Evt. er det mulig å få fritak fra engelskkravet hvis Berkeley via Skype-intervju forsikrer seg om at engelskkunnskapene er gode nok for opptak. Denne muligheten brukes kun hvis det ikke er mulig å få tatt en engelsktest innenfor søknadsfristene.

Hvilke emner kan jeg ta?

Det er i utgangspunktet kun mulig å ta biologiemner (Integrative biology og molecular and cell biology). Hvis man har ønske om å ta emner i andre fagområder må dette avtales spesielt med Berkeley (se alle emner). Alle emner må godkjennes av Berkeley. Studenter på denne avtalen må ta minst 12 units. 15 units tilsvarer 30 studiepoeng.

Hvor lenge varer semesteret?

Semesterinndelingen ved Berkeley sammenfaller i stor grad med UiOs inndeling.

Hva koster det?

Det er kun betalplasser på denne avtalen.
Det koster 750 USD/unit. Vanligvis norske studener tar 15 units, så totalt det koster 11.350 USD per semester.

Våre studenter også betale "student fees" som kommer på 525 UDS (inkl. bibliotek, ID-kort, gym medlemskap, ubegrenset billett for buss).

UiO-studenter som reiser til USA i perioden 2018-2020 vil motta stipend fra UNIFOR. Summen på dette stipendet vil variere hvert semester.

Bolig

Studenter må finne bolig på egen hånd, men Berkeley er behjelpelig med å finne ressurser, vise til grupper der boliginformasjon blir delt, etc. Det er mulig å bo "on-campus" eller "off-campus". Les brosjyre fra Berkley om "off-campus housing". CalRentals er et sted hvor mange "off-campus" boliger er oppført. Det anbefales at man finner bolig etter ankomst hvis du skal bor "off campus" siden det erfaringsvis tar kun dager å finne et sted å bo. Det er også mulig å bo "on campus" hos International House.

 

Visum

Du trenger visum før avreise: Visum og oppholdstillatelse.

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb