Utvekslingsavtaler med University of California Berkeley

Viser 1–8 av 8 avtaler
Avtaleeier Nivå Type
Avdeling for helseledelse og helseøkonomi (Bachelor) (Bilateral) Bachelor Bilateral
Det humanistiske fakultet (Bachelor og Master) (Bilateral) Bachelor og Master Bilateral
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (Bachelor og Master) (Bilateral) Bachelor og Master Bilateral
Institutt for biovitenskap (Bachelor) (Bilateral) Bachelor Bilateral
Institutt for kriminologi og rettssosiologi (Bachelor) (Bilateral) Bachelor Bilateral
Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (Bachelor) (Bilateral) Bachelor Bilateral
Institutt for spesialpedagogikk (Bachelor og Master) (Bilateral) Bachelor og Master Bilateral
Universitetet i Oslo (Master) (Bilateral) Master Bilateral