Utvekslingsavtale mellom University of California Berkeley og Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Hvem kan søke?

Avtalen er beregnet for studenter opptatt ved bachelorprogrammet i Helseledelse og helseøkonomi. Denne avtalen gjør det mulig for deg å studere ett semester ved et av USAs mest prestisjetunge universiteter. Opptak begrenses til bachelorstudenter som skal ta frie emner som del av sitt bachelorprogram.
Karakterkrav: C+ i gjennomsnitt.

Søkere må ha gjennomført minimum 60 studiepoeng før avreise og ha C+ i gjennomsnittskarakter. Har søkeren mer enn 60 studiepoeng regnes gjennomsnittskarakteren av de 60 beste.

Studenter som får opptak gjennom denne utvekslingsavtalen kan studere ved UCB enten høst eller vårsemesteret. BA-studenter må ta kurs tilsvarende 15 credits innen UC Berkeleys system. For dette får de uttelling på 30 studiepoeng i Norge.

Språk

Engelsk.

Språkprøve

Norsk vitnemål fra videregående, eller vitnemål fra Nord-Europa, eller engelskspråklig bakgrunn (f.eks. fra Storbritannia, USA) vil vi gi dispensasjon fra å ta språkprøve.

Hvilke emner kan jeg ta?

Kursporteføljen kan variere noe fra år til år, og studenten må selv sørge for ikke å ta kurs ved UCB som overlapper med emner som utgjør en del av bachelorgraden ved UiO. Selv om studentene i tillegg kan følge andre kurs - mot særskilt betaling for hvert enkelt kurs - anbefaler vi sterkt at det velges kurs fra kursporteføljen. Det gis ingen garanti på opptak på andre kurs, spesielt kurs som er obligatoriske for Berkeleystudenter.

Oversikten over kurs oppdateres av UC Berkeley hvert semester.

15 units = 30 studiepoeng. Det kreves at studenten tar 15 units.

Hvor lenge varer semesteret?

Se den akademiske kalenderen

Hva koster det?

Bilateralavtale-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved UiO for det semestret de er i utlandet.

Oppdatert informasjon om avgifter ved Berkeley gis særskilt, sammen med kursinformasjon.

UiO-studenter som reiser til USA i perioden 2018-2020 vil motta stipend fra UNIFOR. Summen på dette stipendet vil variere hvert semester.

Bolig

Studentene vil få informasjon om boligformidling fra Berkeley, men er selv ansvarlige for å skaffe bolig.

Visum

For å studere i USA trenger du studentvisum, og du må ha mottatt opptaksbrev fra Berkeley før du kan søke visum. Se ambassadens hjemmeside for mer informasjon. Studenter som skal studere ved Berkeley som utvekslingsstudent må fylle ut et Electronic Visa Application form.

Dersom du får støtte fra offentlige kilder (for eksempel Lånekassen) og får utstedt et J1 visum (visum for utvekslingsstudenter) må du vente to år etter oppholdet før du kan søke om permanent arbeids- eller oppholdstillatelse i USA.

Se også mer detaljert informasjon via nettsiden til Berkeley.

Annet

Forsikring: Berkeley godtar den norske Folketrygden som fullverdig forsikring for UiO-studenter som reiser på denne avtalen. Det er dermed fritak fra den tidligere obligatoriske helseforsikringen som Berkeley formidler. Denne ordningen gjelder kun for studenter som reiser under denne avtalen, studenter som studerer i USA med støtte fra Lånekassen, og studenter som har automatisk fulldekkende medlemsskap i Folketrygden. Hvis du ikke er norsk statsborger må du undersøke om ordningen gjelder for deg. Denne ordningen gjelder kun helseforsikring. All annen forsikring må studentene fortsatt ordne selv.

Økonomisk garanti: Vurderer du å søke på en av våre avtaler i USA må du være oppmerksom på at lærestedene krever en økonomisk garanti som bevis på at du kan finansiere studieoppholdet ditt. Lånekassen kan utstede en slik foreløpig vurdering av retten til støtte. Søknadsskjema for dette kan du laste du ned fra deres hjemmesider.

Skjemaet kan også hentes i infotjenesten for studier i utlandet. Skjemaet sender du per post eller faks til Lånekassen. Dette bør du gjøre i god tid før søknadsfristen 15.februar/15. september.

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

NB! Du trenger ikke å levere vitnemål fra videregående når du søker plass på denne avtalen. Du trenger heller ikke å levere en "statement of purpose" på denne avtalen.

Om universitetet

Land

USA

By

Berkeley, CA

Nettside

http://www.berkeley.edu


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Bilateral

Studienivå

Bachelor

Avtaleeier

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi