Utvekslingsavtale mellom University of California Berkeley og Det humanistiske fakultet

UC Berkeley er et av USAs beste universiteter. Norske Peder Sæther fra Odalen var en av grunnleggerne. På Berkeley befinner du deg i et rolig bysamfunn, og storbyen San Francisco er en halvtime unna med tog. Her får du faglige utfordringer av toppforskere på mange fagfelt, innen språk, litteratur, områdestudier, historie, filosofi, musikk og film og sosiologi.

Hvem kan søke?

Studenter med opptak på et bachelorprogram eller masterprogram ved Det humanistiske fakultet kan søke.

Søkere på bachelor må ha gjennomført minst 60 studiepoeng før avreise og ha C i gjennomsnittskarakter.

Språk

Engelsk

Krav: Karakteren 4 eller bedre fra grunnkurs ved videregående skole.
Har du ikke dette må du bestå IELTS test eller TOEFL test. Resultatet på IELTS bør være på minst 6,5 og resultatet på internettbasert TOEFL må være minst 92 (med minst 23 i skriftlig). Det er viktig at du er tidlig ute med å sjekke datoer for engelsktest.

For mer informasjon, se TOEFL og IELTS.

Språkprøve:
For studenter med norsk vitnemål, vitnemål fra Nord-Europa, eller med engelskspråklig bakgrunn (f.eks. fra Storbritannia, USA) vil vi gi dispensasjon fra å ta språkprøve.

Hvilke emner kan jeg ta?

Du kan ta emner ved College of Letters and Science: Arts and Humanities. Bachelorstudenter kan også velbe emner ved Department of Sociology, som har et svært bredt og variert emnetilbud.

Studier ved Arts and Humanities

For tiden (2020) er det tilbud innen følgende fag:

Art and Art-Making
Art Practice
Dance and Performance Studies
Film
History of Art
Music
Theater and Performance Studies

Literature & Language
Chinese
Classical Languages
Comparative Literature
Czech, Polish, Bosnian/Croatian/Serbian Language and Literature
English
Greek
Japanese
Latin
Near Eastern Languages and Literatures
Russian Language and Literature
Spanish and Portuguese

Global Civilizations

Ancient Egyptian and Near Eastern Art and Archaeology
Celtic Studies
Classical Civilizations
Dutch Studies
French
German
History
Italian Studies
Near Eastern Civilizations
Russian/East European/Eurasian Cultures
Scancinavian
South and Southeast Asian Studies

Philosophy, Rhetoric & Religion

East Asian Religion, Thought and Culture
Philosophy
Rhetoric

Se også oversikt over institutter under Arts and Humanities

15 Berkeley credits tilsvarer ett semesters fulltidsstudium, og kan innpasses i ditt program på HF som del av 80-gruppa, i en 40-gruppa, som frie emner eller som en kombinasjon av disse.

Studier ved Department of Sociology

Bachelorstudenter kan alternativt velge å ta kurs ved sosiologi tilsvarende 15 credits innen UC Berkeleys system. Sosiologi-kursene ved Berkeley kan godkjennes som frie emner i bachelorgraden. Denne muligheten er ikke åpen for masterstudenter.

De kan også godkjennes som del av en 40-gruppe innen fagområdet sosiologi:

De 30 studiepoengene fra Berkeley kan ikke inngå i SVs regulære 40-gruppe i sosiologi (40SOS). Hvis du ønsker å få innpasset et semester på Berkeley som en ”uspesifisert” 40-gruppe i sosiologi", må du supplere disse 30 studiepoengene med SOS2001 - Moderne sosiologisk teori ved UiO for å oppnå en fullverdig 40-gruppe. Emnet undervises hver høst.

Kursporteføljen ved sosiologi på Berkeley kan variere noe fra år til år. Berkeley har reservert noen plasser på utvalgte sosiologikurs for norske studenter. Oversikten over kurs på sosiologi oppdateres av UC Berkeley hvert semester.

Mer om godkjenning

Se også under "Arts and Humanities" og "Sociology". Husk at førsteårskurs ved amerikanske universiteter normalt ikke godkjennes som høyere utdanning i Norge. Det kan være unntak ved språkstudier. Du må selv sørge for å ikke ta kurs ved University of California Berkeley som overlapper med emner som utgjør en del av graden din ved UiO.

Hvor lenge varer semesteret?

Den akademiske kalenderen finner du her

Hva koster det?

UiO-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved UiO det semesteret de skal til Berkeley.

Oppdatert informasjon om avgifter ved the University of California, Berkeley gis særskilt men vil ligge på ca. 10.000,- USD for et semester.
Lånekassen dekker skolepenger etter spesielle regler for fordeling mellom lån og stipend.

UiO-studenter som reiser til USA i perioden 2018-2020 vil i tillegg motta stipend fra UNIFOR. Summen på dette stipendet vil variere hvert semester.

Bolig

Studentene vil få informasjon om boligformidling fra Berkeley, men er selv ansvarlige for å skaffe bolig.

Visum

Du trenger visum før avreise.

Annet

Du har rike muligheter til å engasjere deg i studentlivet på Berkeley

UC Berkeleys Instagramkonto. Se også "the Daily Clog" (Cal+Blog)

 

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

USA

By

Berkeley, CA

Nettside

http://www.berkeley.edu


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Bilateral

Studienivå

Bachelor og Master

Avtaleeier

Det humanistiske fakultet