Utvekslingsavtale mellom University of California Berkeley og Institutt for spesialpedagogikk

På grunn av Korona-pandemien er all utveksling til UCB kansellert våren 2021. 

University of California Berkeley (UCB) er et av USAs mest prestisjetunge universiteter. Department of Sociology på UCB har et bredt utvalg av emner og holder svært høyt akademisk nivå. Institutt for spesialpedagogikk har gleden av å tilby et pakketilbud rettet studenter innenfor utdanningsvitenskap og relaterte studier.  

Hvem kan søke?

Alle studenter ved UiO som skal studere innenfor fagfeltet spesialpedagogikk/pedagogikk/sosiologi. Fagene som tilbys ved UCB er innenfor samfunnsvitenskapelige disipliner. 

Man må ha avlagt 30 studiepoeng ved UiO før man søker om utveksling, og man må ha fullført 60 studiepoeng før utenlandsoppholdet kan begynne.

Kvalifikasjonskrav for søkere:

Motivasjonsbrev lastes opp i søknadsweb innen søknadsfristen.

Språk

Undervisningsspråk: engelsk

Hvilke emner kan jeg ta?

Emneportefølje ved UCB fra tidligere år

15 credit units tilsvarer 30 studiepoeng. 

Anbefalte emner for bachelorstudenter i spesialpedagogikk/pedagogikk

De fleste emnene er på 3- 4 credit units. Studenter som går bachelorprogrammet i spesialpedagogikk eller pedagogikk ved UiO får også gjennomføre praksis i grunnskole eller barnehage i løpet av semesteret.

 • Virtual Communities/Social Media
 • Social Inequalities
 • Sociology of Gender
 • Cross-Cultural Communications
 • Sociology of the Family
 • Sociology of Childhood
 • Sociology of Education
 • Sociology of the Life Course
 • Sociology of Culture
 • Social Psychology
 • Comparative Perspectives on U.S. and European Societies: Culture
 • Comparative Perspectives on U.S. and European Societies: Inequalities
 • Comparative Perspectives in Sociology: The Global Elite

Anbefalte emner for masterstudenter i spesialpedagogikk/pedagogikk

De fleste emnene er på 3 credit units. Merk: for masterstudenter er det kun mulig å reise på avtalen på vårsemesteret. Du skal jobbe med masteroppgaven og vil få tildelt en bi-veileder ved Berkeley. For å kunne ha oppholdtillatelse i USA som student må du være oppmeldt til emner ved Berkeley tilsvarende 15 credits.

 

 • Individual Study and Research (7-unit Field Research in an Internship site)
 • Individual Study for MA Students (up to 12 units depending on project)
 • Advanced Study in Substantive Fields; Organizational Theory and the Improvement of Schools & Schools System
 • Advanced Study in Substantive Fields: Family
 • Advanced Study in Substantive Fields: Poverty
 • Advanced Study in Substantive Fields: Social Stratification and Class Analysis
 • Advanced Study in Substantive Fields: Social Psychology
 • Advanced Study in Substantive Fields: Gender
 • Advanced Study in Substantive Fields: Sexuality
 • Advanced Study in Substantive Fields: Education
 • Advanced Study in Substantive Fields: Culture
 • Advanced Study in Substantive Fields: Social Policy 

Hvor lenge varer semesteret?

Vår: januar - mai.

Høst: august - desember.

Hva koster det?

Studieavgiften ved UCB varierer fra år til år og er avhengig av hvor mange units (studiepoeng) man tar. I tillegg vil det tilkomme andre kostnader, se lærestedets nettsider for mer informasjon.  Karakterutskrift (Electronic Transcript) må også bestilles i etterkant av oppholdet og koster $10. ​Du dekker selv egne reise- og oppholdskostnader. 

Du søker Lånekassen om stipend og støtte. Lånekassens tilleggsstipend gir ekstra stipend til utvalgte universiteter, og varierer fra år til år. 

Andre stipendordninger

UiO-studenter som reiser til USA i perioden 2018-2021 vil motta stipend fra UNIFOR. 

Masterstudenter kan også søke støtte gjennom NORAM og Fulbright

Alle utvekslingsstudenter må betale semesteravgift ved UiO for det semesteret de er i utlandet.

Bolig

Du vil få informasjon om boligtilbud fra studenter som tidligere har vært på utveksling til UCB. Du er selv ansvarlig for å skaffe bolig. 

Visum

For å studere i USA trenger du studentvisum, og du må ha mottatt opptaksbrev fra Berkeley før du kan søke visum. Se ambassadens hjemmeside for mer informasjon.

Annet

Økonomisk garanti

Vurderer du å søke på avtalen med UCB må du være oppmerksom på at lærestedet krever en økonomisk garanti som bevis på at du kan finansiere studieoppholdet ditt der. Lånekassen utsteder en slik foreløpig vurdering av retten til støtte. Søknadsskjema for dette kan du laste du ned fra deres hjemmesider. Dette bør gjøres i god tid før søknadsfristen.

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb