Utvekslingsavtale mellom University of California Berkeley og Institutt for spesialpedagogikk

Institutt for spesialpedagogikk har gleden av å tilby et pakketilbud til studenter som ønsker å studere ved University of California, Berkeley (UCB). Alle studenter som går bachelorprogrammet i spesialpedagogikk ved UiO får gjennomføre praksis i skoler og førskoler i løpet av semesteret. Det vil også være praksismuligheter for øvrige studenter.  

Hvem kan søke?

Alle studenter ved UiO som skal studere innenfor fagfeltet spesialpedagogikk/pedagogikk/sosiologi.   

Man må ha avlagt 30 studiepoeng ved UiO før man søker om utveksling, og man må ha fullført 60 studiepoeng før utenlandsoppholdet kan begynne.

Kvalifikasjonskrav for søkere:

Motivasjonsbrev lastes opp i søknadsweb innen søknadsfristen.

Språk

Undervisningsspråk: engelsk

Hvilke emner kan jeg ta?

Emneportefølje ved UCB fra tidligere år

15 credit units tilsvarer 30 studiepoeng. 

Anbefalte emner for bachelorstudenter i spesialpedagogikk/pedagogikk

Også tilgjengelig på masternivå med tilleggsoppgaver. De fleste emnene er på 3- 4 credit units. 

 • Deviance and Social Cont
 • Sociology of Gender
 • Sexual Cultures
 • Sociology of Poverty
 • Sex, Death and Data
 • Health and Wealth
 • Social Problems of the Food Industry
 • Cultural Perspectives on Food
 • Comparative Perspectives on U.S. and European Societies: Culture
 • Comparative Perspectives on U.S. and European Societies: Inequalities
 • Comparative Perspectives in Sociology: The Global Elite
 • Sociology of Culture
 • Cross-Cultural Communications
 • Sociology of Childhood
 • Sociology of the Family
 • Sociology of Education
 • Social Psychology

Anbefalte emner for masterstudenter i spesialpedagogikk/pedagogikk

De fleste emnene er på 3 credit units. Merk: for masterstudenter er det kun mulig å reise på avtalen på vårsemesteret. 

 

 • Individual Study and Research (7-unit Field Research in an Internship site)
 • Individual Study for MA Students (up to 12 units depending on project)
 • Advanced Study in Substantive Fields; Organizational Theory and the Improvement of Schools & Schools System
 • Advanced Study in Substantive Fields: Family
 • Advanced Study in Substantive Fields: Poverty
 • Advanced Study in Substantive Fields: Social Stratification and Class Analysis
 • Advanced Study in Substantive Fields: Social Psychology
 • Advanced Study in Substantive Fields: Gender
 • Advanced Study in Substantive Fields: Sexuality
 • Advanced Study in Substantive Fields: Education
 • Advanced Study in Substantive Fields: Culture
 • Advanced Study in Substantive Fields: Social Policy 

Hvor lenge varer semesteret?

Vår: januar- mai.

Høst: august-desember 

Hva koster det?

Studieavgiften ved UCB varierer fra år til år, se lærestedet nettsider for mer informasjon. Du dekker selv egne reise- og oppholdskostnader. 

Du søker Lånekassen om stipend og støtte. Lånekassens tilleggsstipend gir ekstra stipend til utvalgte universiteter, og varierer fra år til år. 

Andre stipendordninger

UiO-studenter som reiser til USA i perioden 2018-2020 vil motta stipend fra UNIFOR. 

Masterstudenter kan også søke støtte gjennom NORAM.

Alle utvekslingsstudenter må betale semesteravgift ved UiO for det semesteret de er i utlandet.

Bolig

Du vil få informasjon om boligtilbud fra studenter som tidligere har vært på utveksling til UCB. Du er selv ansvarlig for å skaffe bolig. 

Visum

For å studere i USA trenger du studentvisum, og du må ha mottatt opptaksbrev fra Berkeley før du kan søke visum. Se ambassadens hjemmeside for mer informasjon.

Annet

Økonomisk garanti

Vurderer du å søke på avtalen med UCB må du være oppmerksom på at lærestedet krever en økonomisk garanti som bevis på at du kan finansiere studieoppholdet ditt der. Lånekassen utsteder en slik foreløpig vurdering av retten til støtte. Søknadsskjema for dette kan du laste du ned fra deres hjemmesider. Dette bør gjøres i god tid før søknadsfristen.

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb