UC San Diego

Studenter i solnedgang
Publisert 8. juni 2020 13:53

Elise utvekslet til UCSD våren 2020 som del av master i samfunnsøkonomi.

Studenter i San Diego
Publisert 5. juni 2020 12:49

Maren utvekslet til UCSD våren 2020 som del av profesjonsstudiet i psykologi.