Studenter som har reist utenfor Europa

Bildet kan inneholde: tre, gul, woody plante, offentlig område, anlegg.
Publisert 2. juli 2020 11:45

Cecilie utvekslet til San Jose State University våren 2020 som del av bachelorgraden i informatikk med digital økonomi og ledelse.

Bildet kan inneholde: tre, gul, woody plante, offentlig område, anlegg.
Publisert 16. juni 2020 13:16

Stian utveksler til Penn State Law våren 2020 som del av mastergraden i rettsvitenskap.

Bildet kan inneholde: tre, gul, woody plante, offentlig område, anlegg.
Publisert 16. juni 2020 12:02

Thanh utvekslet til San Jose State University våren 2020 som del av bachelorgraden i informatikk med digital økonomi og ledelse.

Studenter i solnedgang
Publisert 8. juni 2020 13:53

Elise utvekslet til UCSD våren 2020 som del av master i samfunnsøkonomi.

Studenter i San Diego
Publisert 5. juni 2020 12:49

Maren utvekslet til UCSD våren 2020 som del av profesjonsstudiet i psykologi.

Bildet kan inneholde: by, cityscape, byområde, urbant område, skyline.
Publisert 27. jan. 2020 11:06

Caroline utvekslet til McGill vårsemesteret 2019 som del av bachelorgraden i molekylærbiologi.

Bildet kan inneholde: byområde, by, urbant område, menneskelig oppgjør, dagtid.
Publisert 27. jan. 2020 11:06

Amna utvekslet til McGill høstsemesteret 2017 som del av bachelorprogrammet i religionshistorie.

Publisert 24. jan. 2020 13:42

Inga utvekslet til McGill University som del av bachelorgraden i samfunnsøkonomi våren 2017.

Bildet kan inneholde: tre, gul, woody plante, offentlig område, anlegg.
Publisert 22. jan. 2020 13:04

Amund utveksler til Penn State Law høsten 2019 og våren 2020 som del av mastergraden i rettsvitenskap.

Bildet kan inneholde: tre, gul, woody plante, offentlig område, anlegg.
Publisert 22. jan. 2020 13:04

Markus reiste til Penn State Law høsten 2019 som del av mastergraden i rettsvitenskap.