English version of this page

Etter at du har kommet hjem

Karakterutskrift

Etter endt utveksling skal du få en karakterutskrift fra lærestedet i utlandet. Sjekk med lærestedet om du må bestille karakterutskriften selv, eller om denne kommer automatisk til deg eller sendes til UiO. Hvis karakterutskriften automatisk sendes til UiO, vil vi ta kontakt med deg når denne er mottatt.

Søk om godkjenning

Når du kommer tilbake fra utveksling må du søke om endelig godkjenning av emnene du har avlagt. Søknaden rettes til fakultetet du tilhører. Når emnene dine er godkjent får Lånekassen beskjed. Finn søknadskjema og dokumentasjonkrav for ditt fakultetet.

Bli utvekslingsambassadør

Studenter som har vært på utveksling er en viktig ressurs for UiO. Vi vil gjerne ha din hjelp med å promotere utveksling for andre studenter. Les om utvekslingsambassadørordningen her.