Forsikring

Du er selv ansvarlig for å ha tilstrekkelig helseforsikring og tilleggsforsikring under ditt utvekslingsopphold. Vær oppmerksom på at forsikringen kan ha begrensninger i forbindelse med COVID-19.

Helseforsikring

Du tar med deg norske trygderettigheter til utlandet når du studerer mindre enn tolv måneder og mottar støtte fra Lånekassen.

Skal du på utveksling til EU/EØS-land/Sveits? 

Ta med deg Europeisk Helsetrygdkort. Kortet er gratis og gir deg rett til nødvendig medisinsk behandling på lik linje med borgerne i landet du befinner deg i. Mer om helserettigheter når du er student i utlandet på Helsenorges nettsider.

Skal du på utveksling utenfor EØS?

Du vil automatisk få tilsendt en bekreftelse på helserettigheter fra HELFO når Lånekassen har behandlet søknaden din. Merk at Storbritannia etter Brexit ikke lenger omfattes av ordningen til HELFO, og at Europeisk helsetrygdkort ikke lenger er gyldig. Fremvisning av norsk pass vil allikevel gi rett på dekning av utgifter til nødvendig helsehjelp. Les mer på nettsidene til Helsenorge

Skal du på utveksling til USA?

De fleste amerikanske læresteder selger egne helseforsikringer til internasjonale studenter. Norske studenter skal være godt nok forsikret gjennom Folketrygden/HELFO og med privat student i utlandet-forsikring i tillegg. For å unngå å bli dobbeltforsikret, er ofte mulig å søke det amerikanske universitetet om å slippe å kjøpe helseforsikringen - en såkalt insurance waiver. Dette krever ofte mer detaljerte beskrivelse av rettigheter til dekning av helsetjenester enn det HELFO utsteder og du bør derfor kontakte ditt forsikringsselskap for hjelp.

Les om dette på HELFOs sider.

Les også nyttig informasjon om dette på ANSAs sider om forsikring i USA.

Skal du på utveksling og mottar ikke støtte fra Lånekassen?

Les om frivillig medlemskap i Folketrygden på NAV sine sider.

Tilleggsforsikring

  • Du må ha en tilleggsforsikring i form av reiseforsikring og utvidet syke- og helseforsikring. Folketrygden gir rett til dekning av visse helsetjenester, men dekker for eksempel ikke hjemsendelse ved sykdom. De fleste forsikringsselskaper tilbyr en såkalt student i utlandet-forsikring som i de fleste tilfeller skal være tilstrekkelig i tillegg til Folketrygden.
  • ANSA (Association of Norwegian Students Abroad) har skreddersydde forsikringsløsninger for studenter i utlandet.

Mer om dine rettigheter som student i utlandet

Alt du trenger å vite om dine rettigheter som student i utlandet finner du på NAVs nettsider.