Forhåndsgodkjenning av utenlandsk utdanning på Teologisk fakultet

Skal du på utveksling til utlandet gjennom en av UiOs utvekslingsavtaler eller studere i utlandet utenom en av disse avtalene, bør du søke om forhåndsgodkjenning.

En forhåndsgodkjenning er ditt bevis på at du kan få dine delstudier i utlandet godkjent som en del av din grad ved UiO når du kommer hjem igjen. Lånekassen trenger forhåndsgodkjenning for å kunne innvilge støtte til delstudier i utlandet.

Du kan få en forhåndsgodkjenning fra TF-fakultetet dersom:

  • du er tatt opp på et studieprogram ved TF-fakultetet.
  • utenlandsoppholdet kan innpasses i studieprogrammet du går på.

Når skal du søke?

  • Hvis du skal reise gjennom en av UiOs utvekslingsavtaler skal du søke om forhåndsgodkjenning etter at du har fått tilslag om plass fra UiO, men du kan søke før du har fått endelig svar fra det utenlandske lærestedet.
  • Dersom du ønsker spesifisert forhåndsgodkjenning må du beregne ytterligere behandlingstid, men det er da mulig å få en generell forhåndsgodkjenning i påvente av den spesifiserte godkjenningssaken. Søknad om spesifisert forhåndsgodkjenning krever at søkeren har utformet en detaljert søknad og har lagt ved tilstrekkelig dokumentasjon. Du kan søke om forhåndsgodkjenning her (bokmål, pdf).
  • For å få utenlandsk utdannelse godkjent må du søke om endelig godkjenning etter at de aktuelle eksamener er avlagt.

Hvordan og når får du svar?

  • Vedtaksbrevet sendes som en e-post til din registrerte adresse ved UiO.
  • Generelle forhåndsgodkjenninger behandles vanligvis innen 3 uker, men kan i hektiske perioder ta lengre tid.
  • Det kan ta inntil 3 måneder å få behandlet en spesifisert forhåndsgodkjenning.
Publisert 27. mars 2015 10:46 - Sist endret 27. mars 2015 10:52