Søknadsprosessen

UiO har mer enn 800 avtaler med universiteter over hele verden. Du kan søke utveksling gjennom avtaler på både institutt- og fakultetsnivå, eller gjennom en av de sentrale UiO-avtalene.

1. Finn ut hvor du vil dra

Sjekk studieprogrammet ditt og snakk med fagmiljøet ditt om hvilke avtaler eller universiteter som er relevante for deg.

Du kan også lete i oversikten over utvekslingsmuligheter etter verdensdel og land.

Trenger du stipend? Da kan du reise på utveksling med Erasmus+

2. Søk til UiO innen 15. februar / 15. september

Du søker om utveksling i Søknadsweb. Du får svar innen ca. to uker etter søknadsfristen og vi hjelper deg med å søke til vertsinstitusjonen.

Les mer om hvordan du søker og forskjellige avtaletyper

I ukene før fristen er det lurt å sjekke nettsiden informasjon, møter og veiledning om utveksling

3. Sjekk om du må søke om forhåndsgodkjenning

Forhåndsgodkjenning er viktig for at du skal kunne få støtte fra Lånekassen.

Kontakt fakultetet ditt for godkjenning av emner du planlegger å ta i utlandet.

4. Trenger du visum?

Visumregler og prosedyrer varierer fra land til land, og det er lurt å sjekke dette så tidlig som mulig.

Les våre tips om visum og oppholdstillatelse

5. Sjekk praktiske ting rundt utvekslingen

Kan du få stipend? Hvordan finner du bolig? Hvilke forsikringer trenger du? Har du ordnet det praktiske med Lånekassen?

Hva er det lurt å tenke på for å være trygg i utlandet?

Studenter som skal reise gjennom Erasmus+ må fylle ut Learning Agreement og ta språktest. Les mer om utveksling gjennom Erasmus+

Etter hjemkomst

  • Søk om endelig godkjenning når du kommer tilbake.
  • Skriv rapport og bli fadder eller studentambassadør!