Søknad til lærested i utlandet

Selv om du har blitt nominert og tildelt en plass på en utvekslingsavtale, skal du fortsatt søke om opptak til lærestedet i utlandet. Det er lærestedet i utlandet som innvilger endelig opptak.

Søknad til lærestedet

Du vil få mer informasjon om søknad til lærestedet fra din kontaktperson ved UiO. Merk at fristene for søknad vil variere mellom lærestedene. Dette vil kontaktpersonen for avtalen opplyse deg om.

Karakterutskrift på engelsk

Trenger du karakterutskrift på engelsk? I søknaden vil du ofte bli bedt om å laste opp en oppdatert karakterutskrift.

  • Karakterutskrift med resultater fra UiO kan du bestille på engelsk i Studentweb.
  • Karakterutskrift med resultater fra andre norske læresteder kan du bestille på engelsk i Vitnemålsportalen.

Bekreftelse på språknivå

Hvis du trenger en bekreftelse på språknivå, kan du få dette av kontaktpersonen for avtalen.

Anbefalingsbrev

Trenger du anbefalingsbrev? Studenter på bachelornivå kan bestille et generelt anbefalingsbrev via infosenteret på sitt fakultet. 

Motivasjonsbrev

Må du skrive motivasjonsbrev som en del av søknaden? Her får du tips.

Dokumentasjon fra Lånekassen

Som ledd i søknaden til partner i utlandet, vil noen be om å se en bekreftelse på finansiering av oppholdet. I de fleste tilfeller vil du kunne vise til foreløpig uttalelse på rett til støtte fra Lånekassen

Emnevalg

I søknaden kan du også bli bedt om å liste hvilke emner du ønsker å avlegge. Du må da ta utgangspunkt i emneoversikter som presenteres på nettsidene til lærestedet. Ofte vil disse ikke indikere hvilke emner som tilbys semesteret du ønsker å utveksling og du må da ta utgangspunkt i emner som har blitt tilbudt tilsvarende semester tidligere år. For spørsmål om emnevalg, må du ta kontakt med ditt fakultet.

Personopplysninger

I forbindelse med nominasjon og søknad til lærested i utlandet, vil UiO måtte dele opplysninger om deg. Personopplysningene vil bli behandlet i henhold til GDPR.