Forvaltningsplaner

Forvaltningsplanene skal sikre at Universitetet i Oslos fredede og vernede bygningsmasse blir ivaretatt.

UiO forvalter noen av landets viktigste kulturminner. 70 prosent av fasadene til UiOs bygninger, og en del interiører, ble fredet eller vernet i 2014. Forvaltningsplanene skal sikre at bygningene kan brukes til forskning, utdanning og formidling samtidig som de blir ivaretatt i tråd med fredningenes intensjon. 

Planene gir informasjon om verneomfang, saksbehandlingsrutiner og nærmere beskrivelse av endringsmuligheter og hvordan vedlikeholdet skal utføres og planlegges. Hensikten er å sikre større forutsigbarhet både for brukere, forvaltere og vernemyndigheter.

Ofte kan det være nyttig med tidlig veiledning i spørsmål om tiltak, verneomfang, drift eller vedlikehold av vernede og fredete bygninger ved UiO. Ta kontakt med seniorarkitekt Bent Aaby så tidlig som mulig for å sikre gode prosesser.

Campus Blindern

Forvaltningsplanene for Campus Blindern.

Campus Sentrum

Forvaltningsplanene for Campus Sentrum.

Campus Tøyen

Forvaltningsplanene for Campus Tøyen.

Andre bygninger

Forvaltningsplanene for Biologen og Tollboden i Drøbak, samt Geitmyrsveien 69 (Det odontologiske fakultet).