Utføre arbeid på UiOs eiendom

Graving eller annet arbeid på UiOs eiendom

Noen ganger har kommune, energileverandør eller andre, behov for å utføre arbeid på Universitetet i Oslos eiendom. Da må virksomheten ha skriftlig samtykke fra Eiendomsavdelingen.

Prosjektanvisninger

Prosjektanvisningene for Universitetet i Oslos bygninger og uteområder er inndelt etter fag tilsvarende NS 3451. Alle som utfører arbeid på UiOs eiendom skal gjøre seg kjent med anvisningene som er aktuelle for prosjektet, og prosjektsanvisningene skal ligge til grunn for arbeidet.

Forvaltningsplaner

70 prosent av fasadene til UiOs bygninger, og en del interiører, er fredet. Forvaltningsplanene beskriver hvordan vedlikeholdet av disse bygningene skal utføres og er et hjelpemiddel i den langsiktige planleggingen.