Opprett val i eValg

Alle med UiO-brukarkonto har tilgang til å sjølv å opprette val i eValg, men det er berre valadministratorar som kan publisere valet.

Videoveilednigner

Om du skal opprette valg for første gang, eller trenger en oppfriskning, har vi også laget videoveiledninger som viser deg, trinn for trinn, hvordan du oppretter valg.

 1. Gå til evalg.uio.no
 2. Gå til Administrer valg. Lenka er øverst til høgre.
 3. Velg Opprett nytt valg.
 4. Svar på kva type valordning og eining som skal velgast. Valet settast automatisk opp ut frå dette.
 5. Svar på spørsmåla du får vidare. Spørsmåla varierer etter kva type val du vil sette opp.
 6. Under Administrative roller: Legg til Feide-ID til andre i valstyret, slik at fleire kan administrere valet, til dømes om du skulle bli sjuk ein dag.
 7. Gå til Kandidater, og legg til namnet på kandidatane som stiller.
 8. Gå til Manntal, og last inn manntalsfilene, om du har desse. Dette kan vente, men må gjerast før valet starter. Sjå meir på hjelpesida om manntalsfiler.
 9. Gå til Status, og velg Opprett valgnøkkel. Fila du laster ned er passordet for å telle opp valet i etterkant. Det er difor viktig at du lagrer fila trygt, og at andre i valstyret også har tilgang til fila. Sjå meir på hjelpesida om valnøkkel.
 10. Velg Publiser valget. Valet er no klart, og starter på satt tidspunkt. Sjå meir info på hjelpesida om publisering av val.
  • Dersom du ikkje får lov til å trykke på knappen, betyr det at du ikkje har fått tilgang til å publisere val. Du må då kontakte fakultetet ditt for å få denne tilgangen, eventuelt få dei til å publisere valet for deg.

Enkelte endringar, for meir spesielle typar val, må per nå gjerast ved å henvende deg til evalg-kontakt@usit.uio.no.

Publisert 11. des. 2019 12:36 - Sist endret 8. sep. 2021 11:53