Kontaktpunkter for Nettskjema

  • For tekniske spørsmål eller spesifikke problemer med ditt skjema
  • Innspill og ønsker til ny funksjonalitet i nettskjema
  • Råd og hjelp til bruk av Nettskjema
  • Spørsmål om pålogging og tilgang til tjenesten
    • Tilgang for eksterne brukere
  • For kjøp og tilbud om bruk av Nettskjema

 

nettskjema@usit.uio.no

Tlf: 22 84 00 04

  • Spørsmål om TSD