Nytt om Nettskjema

Nettskjema er en løsning for innsamling av data fra web og fra mobilapper. Ny funksjonalitet legges til fortløpende, og informasjon om dette publiseres her.

Les mer om Nettskjema.

Publisert 15. juli 2020 14:37

Skjema som sender svar til TSD blir satt sammen til nye filer inne i TSD. Store endringer i et skjema mens det mottar svar kan føre til rot i filene du får satt sammen inne i TSD.

Nettskjema stenger derfor TSD-skjema for redigering etter at de har mottatt første svar. 

Vi har mange brukere som trenger å gjøre endringer i tekst etc. etter at skjema har mottatt svar, og har nå åpnet for at alle kan redigere et TSD-skjema etter at det har mottatt svar. Ved enhver endring i skjema, blir det sendt ny skjemadefinisjon til TSD. På den måten har du full logging over endringer som er gjort etter at skjema ble aktivert mot TSD.

Dette gjør du på følgende måte:

Gå til innstillinger og og velg "Endre" til "Nei" under "Lås redigering av skjema etter første svar". 

Denne er satt til "Ja" for alle skjema som leverer til TSD.

Publisert 15. juli 2020 14:26

Du kan nå selv velge å sende ut invitasjoner på SMS. Dette gjør du på følgende måte:

 1. Se til at Rettigheter er satt til at kun inviterte kan svare
 2. Under innstillinger velger du "Endre" til "Ja" på "Støtte invitasjoner på sms?"
 3. Under "Innhent svar > Gå til invitasjoner" dukker det nå opp en boks ved siden av e-postadresser der du kan lime inn mobilnummer.

Du kan invitere både på e-post og SMS til samme skjema, men det er ikke noen sammenheng mellom en persons e-post og telefonnummer.

Du må selv legge inn spørsmålet "Brukernavn" for å tak i telefonnummeret det blir svart fra. Du bør endre tittel på dette spørsmålet til "Mobilnummer" eller tilsvarende. Dersom du inviterer på e-post og SMS må du også ha feltet "E-postadresse" for å med e-postadresse den inviterte kommer fra.

Det koster kr 1,- per SMS til norske mobilnummer og kr 2,50- til utenlandske. Dette blir lagt på regningen...

Publisert 17. juni 2020 12:38

Om du ønsker å bruke digitalt samtykke, så finnes det en egen side som oppsummerer hvordan du kan sette dette opp samt en egen film med kurs:

https://www.uio.no/tjenester/it/adm-app/nettskjema/hjelp/opprette/samtykke.html

Be om aktivering av samtykkeskjema med digital signering eller be om videresending fra et skjema til et annet må inntilvidere bestilles fra:

https://nettskjema.no/a/consent-activation

 

Publisert 3. juni 2020 09:57

Dersom du har et prosjekt i TSD, kan du nå selv aktivere skjema til å levere data til TSD. Du må da bruke ditt TSD-brukernavn, passord og engangskode.

Om du skal aktivere eldre skjema, så må du endre skjematypen til å bli et TSD-skjema for å få opp denne muligheten.

Se brukerdokumentasjon: Aktivering av Nettskjema for sikker lagring i TSD.

Se video fra kurset om aktivering av skjema mot TSD.

Publisert 26. mai 2020 00:55

Alle som har brukt Nettskjema til datainnsamling har mottatt en epost der de blir bedt om å svare på en undersøkelse om Nettskjema. Du kan klikke på lenken i eposten eller går direkte til skjema her: nettskjema.no/a/bedre

For forhånd takk til alle som svarer!

Publisert 7. mai 2020 22:20

For lenke til opptak av kurs og agenda, se:

https://www.uio.no/for-ansatte/kompetanse/tema/data/nettskjema-tsd/avansert-nettskjema.html

Filmen fra kurset et åpen for alle

Publisert 20. mars 2020 16:58

Åpent kurs i Nettskjema og TSD ble arrangert over nett 26.mars kl 13.00 via Zoom.

Opptak fra kurset er lagt ut på:

https://www.uio.no/for-ansatte/kompetanse/tema/data/nettskjema-tsd/tsd-nettskjema26mars-nettkurs.html

Publisert 20. mars 2020 09:43

Mange ser i dag på mulighet til å gjennomføre intervjuer via video-løsninger. På UiO har vi gjort en vurdering hvordan forskere hos oss kan bruke verktøyet Zoom til på ta opp ta opp intervjuer av kategori "Røde data". Dette har vi dokumentert under Hvordan gjøre intervjuer på distanse med Zoom.

Publisert 17. mars 2020 11:45

Se Dagfinns presentasjon på Software 2020 om Nettskjema og TSD med fokus på samtykkeløsningen. 

 

Publisert 13. jan. 2020 15:01

Vi setter opp introduksjonskurs i Nettskjema og TSD på PCrommet her i Kristen Nygårdshus.

Se oversikt over kurs og påmelding på:

uio.no/for-ansatte/kompetanse/tema/data/nettskjema-tsd/

Publisert 3. jan. 2020 09:14

Når du heretter inviterer noen til å svare på et skjema eller sender påminnelser om å svare, vil kontaktadressen for skjemaet benyttes som svaradresse (reply-to).  Denne kan du endre under innstillinger for skjema.

Dette gjør det enklere for respondentene å ta kontakt. Avsenderadressen vil fortsatt være noreply@uio.no. Dette sørger for at eposter sendt i retur ved eventuelle feil ikke sendes kontaktadressen og vi unngår at epost sendt fra UiOs epostserver blir tatt av spamfilter.

Dersom dere opplever at epost blir stoppet av spamfiler, gi beskjed nettskjema@usit.uio.no.

Denne endringen har vært lenge etterspurt av Nettskjema-brukerne.

Dersom du ikke ønsker en epostadresse som reply-to, kan du velge å sette avsenderadresse til f.eks. "nobody@uio.no" eller velge en nettside som kontaktadresse til skjema.

Publisert 3. jan. 2020 08:31

UiO arrangerer åpen workshop i bruk av Nettskjema 8.jan kl 13.00 på UiO i sentrum av Oslo.

Se mer info og påmelding på: 

www.ub.uio.no/english/courses-events/events/all-libraries/2020/research-bazaar/nettskjema.html

Publisert 26. nov. 2019 10:26

Nettskjema tilbyr personvernombud ved institusjonen oversikt over behandlingsgrunnlaget for alle skjema som samler inn data.

Dette gis som en liste over alle skjema som er opprettet av brukere ved institusjonen med oversikt over hvilke persondata som samles inn.

Se egen dokumentasjon over personopplysningsrapporter i Nettskjema.

Publisert 18. nov. 2019 23:50

I dag ble det lansert en ny skjematype i Nettskjema: «Spørreskjema for sensitive data (TSD)».

Dersom ditt skjema skal levere data til TSD etterhvert, så velger du dette i opprettdialogen.

 

Dette er første skritt på veien for selfservice; der du selv kan aktivere skjema mot TSD.

I første omgang kommer det nå kun en stor advarsel ved svaring frem til du har aktivert skjema.

Se eks.:

https://nettskjema.no/a/tsd-eksempel

Dette gjør vi for å unngå at forskere starter å samle inn reelle data før skjema er satt opp til å levere til TSD.

Du må fremdeles bestille aktivering av skjema for levering til TSD en liten periode til.

Publisert 12. nov. 2019 13:59

Nettskjema har iløpet av 2019 lansert nytt grafisk design ved svaring på skjema. Det nye designet har en ny grafisk profil med lilla fargetoner i itillegg til følgende hovedendringer:

 • Universell utforming.
  • Vi gjort en rekke endringer for å tilfredstille kravene i WCAG 2 AA
 • Mobilt design
  • Mobiltelefoner får annet design
 • Matriser på telefon
  • Store matriser fungerer dårlig på telefon. Vi har i det nye designet splittet opp matriser til enkeltspørsmål når de svares på telefoner

Alle skjema opprettet etter sommeren har fått det nye designet, og nå skal vi konvertere skjema med gammelt design med nytt. Dette gjøres ved at vi endrer dette under innstillinger i skjema.

Under innstillinger har vi følgende spørsmål: "Vil du skru på nytt desi...

Publisert 31. okt. 2019 15:55

Det er lagt ut ny versjon av mobilappen Nettskjema-diktafon på

Denne versjonen av appen fungerer kun når du ikke skrur av skjermen på telefonen ettersom dette ikke er støttet i iOS13. Når du starter et opptak vil ikke mobilen automatisk slå av skjermen.

Det er nå kun lov til å ta opp 45 min per opptak. Appen gir beskjed når opptaket er ferdig, slik at du kan levere dette og starte på nytt opptak.

Det er nå tilgjengelig maler for diktafonen når du velger å opprette nytt skjema.

Oppdatert dokumentasjon:

Publisert 18. okt. 2019 14:48

Velkommen til TSD og Nettskjema sitt brukermøte!

Møtet er delt i to, der første del er med fokus på bruk av Nettskjema uten lagring i TSD. Denne delen går på norsk.

Etter lunsj er fokus på forskning og TSD. Denne delen går på engelsk.

 

For påmelding og program, se:

https://www.uio.no/tjenester/it/forskning/sensitiv/tsd-user-meetings/autumn-19.html

 

Welcome to TSD and Nettskjema usermeeting

This usermeeting have two parts: Before lunch is focus on Nettskjema without storing in TSD. This part will be in Norwegian.

After lunch will focus on research and TSD. This part will be in English.

For program, see:

https://www.uio.no/english/services/it/research/sensitive-d...

Publisert 9. okt. 2019 10:32

NTNU har nå også fri bruk av Nettskjema i likhet med alle studenter og ansatte på:

 • OsloMet
 • USN - Universitetet i Sørnorge
 • NLA - Norsk lærerakademi
 • UiT - Universitet i Tromsø
 • INN- Høyskolen Innlandet
 • HiØ - Høyskolen i Østfold
 • HiM - Høyskolen i Molde
 • Troms fylkeskommune (VGS)
 • AHO - Arkitekthøyskolen
 • NORD - Nord Universitet
 • NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 

+ en rekke forskningsinstitusjoner.

Om din institusjon ønsker fri bruk av Nettskjema, ta kontakt!

Publisert 2. sep. 2019 15:26

2.september ble det sendt ut varsel om rydding av persondata i skjema vi tror du ikke lengre har hjemmel for å beholde personopplysninger i. Les om hvordan vi vurderer dette.

TIPS: Om du fremdeles har hjemmel for å beholde persondata i skjemaene, så kan du bare levere et nytt svar til skjemaet. Dette vil da ikke tas med i ryddingen vi gjør 16.september.

Publisert 13. aug. 2019 14:52

Vi har endret slik at dersom du laster opp et bilde i et vedleggspørsmål, kan du se på dette i Nettskjema under "Se resultater" "Oversikt over leverte svar" uten å laste bildet ned på egen PC. 

Det samme gjelder lydfiler; som nå får en HTML5-spiller i nettleser.

Dette er gjort for å kunne samle inn data fra mobilappen Nettskjema-diktafon og den nye mobilappen for å ta bilder som lanseres denne høsten, uten at bilder og lydfiler havner i mappen "Download/ Nedlastinger".

Publisert 13. aug. 2019 13:33

Vi har hatt problemer at brukere som blir invitert til å svare på skjema via epost med unik token-lenke får ugyldig lenke ettersom spam-kontroll har klikket på lenken. 

Vi har derfor endret slik at lenker sent på invitasjon til epost og SMS er gyldige frem til det er levert et svar.

Dette gjelder ikke Token-lenker for å se eget svar i etterkant; disse virker bare en gang.

Publisert 12. juli 2019 10:55

Nettskjema skal være tilgjengelig for alle!

-vi har derfor sterk fokus på universell utforming i Nettskjema i år og jobber for å følge de retningslinjer som er satt av DIFI https://uu.difi.no/

Det nye designet ved svaring, som nå er standard for alle nye skjema, har gjort en rekke tiltak for å bedre det universelle for de som svarer. Husk at skjema med gammelt design kan dere lett oppgradere til nytt design under innstillinger. Vi konverterer ikke automatisk gamle skjema enda.

I sommer har vi lenket opp en tilgjengelighetserklæring i Nettskjema.

DIFI har ikke kommet med maler for hvordan denne skal se ut, men hovedpoenget er at denne skal oppsummere det vi vet at vi avvikler fra retningslinjene gitt fra DIFI/WCAG.

Vi jobber videre med innholdet i tilgjengelighetserklæringen til Nettskjema, og den er nå lenket opp nederst på alle sider i Nettskjema sammen med lenker til info om personvern, vilkår og cookies....

Publisert 29. apr. 2019 13:16

Nettskjema har nå fått nye nettadresser for svar på skjema.

URL er nå: nettskjema.no/a/SkjemaID eller Kortnavn

eks.: https://nettskjema.no/a/godpraksis

Gamle lenker vil til nettskjema.uio.no og skjema.uio.no vil fortsatt fungere.

Publisert 28. mars 2019 10:50

Se artikkel i digi.no der vi forteller hvordan vi lager mobilapper som samler inn helsedata ved å bruke Nettskjema og TSD.

 

Bildet kan inneholde: Produkt, Nettsted, Reklame, Vis annonsering, Teknologi