Disse har tilgang til å bruke Nettskjema

Her er en oversikt over de som har kjøpt tilgang til å lage skjema og samle inn data med Nettskjema.no. Se også priser for Nettskjema.

De som ikke har FEIDE må registrere seg med BANKID i for å få tilgang. Alle TSD-brukere kan logge inn i Nettskjema uten å registrere seg.

Universiteter og høyskoler i Norge 

Dersom du har en aktiv FEIDE-bruker ved et Universitet eller Høyskole som har avtale om bruk av Nettskjema, har du fri bruk av tjenesten. Dette gjelder både studenter og ansatte. Det er en forutsetning at innsamlingen er ansatt eller studie -relatert.

Oversikt over Universiteter og høyskoler med avtale om bruk

 • AHO - Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo
 • Ansgar - Ansgar Bibelskole og Ansgar Høyskole
 • BI - Handelshøyskolen BI 
 • HiMolde - Høgskolen i Molde
 • Hivolda - Høgskulen i Volda
 • HiØ - Høgskolen i Østfold
 • HØFY - Høyskole for yrkesfag
 • INN - Høgskolen i Innlandet
 • KHIO - Kunsthøgskolen i Oslo

 • Kristiania - Høyskolen Kristiania
 • KRUS - Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter
 • LDH - Lovisenberg diakonale høgskole
 • MF Vitenskapelig Høyskole
 • NLA Høgskolen
 • NMBU - Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet
 • NORD - Nord Universitet
 • NTNU - Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet
 • OsloMet - Oslo Metropolitan University
 • ONH - Oslo Nye Høyskole
 • PHS - Politihøgskolen
 • UiA - Universitetet i Agder
 • UiS - Universitetet i Stavanger
 • UiT - Norges Arktiske Universitet
 • UNIS - The University Center in Svalbard 
 • USN - Universitetet i Sørøst-Norge
 • VID Vitenskapelige Høgskole 

Sykehus og forskningsinstitusjoner

En rekke forskningsinstitusjoner har avtale om bruk av Nettskjema. Disse avtalene er lukket til et gitt antall lisenser, og fakturaer øker ved økt bruk. 

For å få tilgang til å logge inn med med denne avtalen, må du søke om at din IDportenbruker får tilgang til Nettskjema.

Oversikt over sykehus og forskningsinstitusjoner med avtale om bruk

 • EDUCSC - Cybersikkerhetssenter for forskning og utdanning

 • FHI - Folkehelseinstituttet
 • HL-senteret - Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter 
 • ISF - Institutt for Samfunnsforskning
 • NKVTS - Nasjonalt Kunnskapssenter om Vold og Traumatisk Stress
 • NOKUT - Nasjonalt Organ For Kvalitet i Utdanningen
 • Nordlandsforskning

 • NORCE - Norwegian Research Centre
 • NTNU - Samfunnsforskning
 • NUBU - Nasjonalt Utviklingssenter for Barn og Unge 
 • RBUP - Øst og Sør, Regionsenter for barn og unges psykiske helse
 • SSHF - Sørlandet sykehus
 • Sykehuset Innlandet
 • Vestre Viken HF

Forskere som samler inn data til TSD

Som Bruker av TSD kan du bruker Nettskjema til oppretting av skjema som lagrer data i TSD. Det er egen knapp for innlogging med TSD-bruker fra forsiden til nettskjema.no 

Dersom du har skjema som eies av din FEIDE eller IDportenbruker, så kan du også koble disse til TSD. Du autentiserer din TSD-bruker inne i Nettskjema per skjema for å aktivere dem for lagring i TSD.

Se oversikt over avtaler for priser for TSD.

Andre

 • Barneverntjenesten i Notodden og Hjartdal
 • Cybersikkerhetsenter for Forskning og Utdanning

 • Kirkens Bymisjon, Barnas Jurist
 • Landbruksdirektoratet
 • Stiftelsen Christian Radich
 • Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør
 • BGO - Bydel gamle Oslo
 • Nordkapp kommune
Publisert 4. feb. 2021 13:23 - Sist endret 2. mai 2022 16:57