SMS-tjenesten

Hva er SMS-tjenesten?

  • Tjeneste for å sende og motta SMS ved UiO
  • Gjør at man kan sende SMS til vilkårlige mottakere ved hjelp av ulike grensesnitt, for eksempel datamaskiner ved UiO. 
  • Alle med behov for å sende ut SMS-er i UH-sektoren kan søke om å få bruke tjenesten.

Ta i bruk

SMS-tjenesten kan brukes av ansatte ved UiO, samt eksterne i UH-sektoren. Både ansatte og eksterne må søke om å bruke tjenesten.

Brukerveiledning for SMS-tjenesten

Hva kan lagres og sendes i SMS-tjenesten?