Kontaktveileder for UiOs SMS-tjeneste

Administrative henvendelser og spørsmål om bruk av tjenesten.

Henvendelser angående drift av tjenesten.