English version of this page

TP - Timeplanleggingssystem på UiO

I TP kan studenter

  • bestille kollokvierom og leseplasser
  • se egne bestillinger under "mine bestillinger"
  • bestille veiledningstimer
  • bestille ressurser som bokskap
  • finne informasjon om rom i TP: romtimeplan

Ta i bruk TP

Bestill rom, leseplasser, ressurser og veiledningstimer

Logg på TP

Finn informasjon om og bestill rommet rett i timeplanen

Timeplan for rom