TP - Timeplanleggingssystem på UiO

TP er UiOs timeplanleggingsystem for å lage kollisjonsfrie timeplaner for undervisning og eksamen.  

Rombestilling i TP

Som ansatt kan du i TP: rombestilling selv bestille undervisningsrom til møter, kurs og lignende etter at timeplanen for undervisning er lagt.

Husk: Bestilling av rom til undervisning gjøres av timeplanleggere i TP:Undervisning.

Timeplan for rom

Se timeplaner for både møte- og undervisningsrom.

For undervisningsrom finner du også informasjon om teknisk utstyr og antall plasser. Du kan bestille ledige undervisningsrom direkte gjennom timeplanen til rommet.