SPSS lisenser

Det er for tiden problemer med å fornye lisenser i SPSS.

Feilmeldingen som oppstår ligner dette:
"Authorization failed.: You are not allowed to generate any more new licenses."

Det jobbes med saken, og en fiks vil trolig være på plass innen 09.10.17

Publisert 4. okt. 2017 13:01 - Sist endret 4. okt. 2017 13:01