Driftsmeldinger fra IT

Publisert 12. sep. 2019 14:10

Vi opplevde at RT hadde litt utfordringer rundt kl 12 i dag.

Dette medførte en ustabil tjeneste en kortere periode.

Det jobbes med å finne underliggende årsaker.

 

Oppdatering 13/09 - 15:15:
Undersøkelser indikerer så langt at problemene høyst sannsynlig ikke stammer fra RT,
men en annen tjeneste. Undersøkelsene fortsetter.

 

Publisert 12. sep. 2019 12:56

Det var kapasitetsproblemer på en innloggingsserver som gjorde at noen ikke fikk logget inn på eduroam idag rundt 12:30.

 

Problemet er løst.

Publisert 12. sep. 2019 08:54

Det er for tiden problemer med Jobbnorge innlogging via WebLogin.
Brukere vil oppleve feilmeldingen "Bruker mangler. Vi har ingen bruker registrert hos oss med din e-post!".
Det jobbes med å løse problemet.

Status kl 10:45: Vi jobber med å fikse tilgangen for alle brukarane, som vil kunne komme på plass om nokre timar. Er det krise og du treng tilgang umiddelbart kan du ta kontakt med administrator på ditt fakultet, som kan ta kontakt med jobbnorge@hjelp.uio.no.

Status kl 13:15: Problemet er no løyst og alle kan logge på att i JobbNorge.

Publisert 5. sep. 2019 14:54

Onsdag 11. september kl 17:00, endrer vi alle brukarkontoar sitt mail-attributt i LDAP, AD, Feide, weblogin, og indirekte også alle tenester som henter mail-attributtet frå desse tenestene.

Enkelte tenester vil kunne vere ustabile frå rundt kl 16. Sjå eigne driftsmeldingar for dei tenestene dette gjeld.

Sjå meir detaljar under planlagt tenesteavbrot for Feide, weblogin, persontreet og AD.

17:00 - mail-attributtet er oppdatert i LDAP og AD. Resten av tjenestene vil oppdatere seg fortløpende.

Publisert 4. sep. 2019 14:32

Automatikken som flytter video fra Cynap til Vortex er for tiden nede. Det betyr at lokal-IT må flytte video manuelt fra deres Cynap-lagringsområde til Vortex.

Publisert 29. aug. 2019 22:29

Det er for øyeblikket problemer med www.hf.uio.no.

Vi jobber med å løse problemet.

Publisert 23. aug. 2019 11:46

Det er for øyeblikket en visuell feil på www.uio.no.
Det jobbes med å løse problemet. 

Publisert 22. aug. 2019 15:26

TSD are experiencing issues with Colossus, which is delaying jobs from being run.

TSD operational log

Publisert 20. aug. 2019 13:27

Det har blitt oppdaget at det det har vært kommunikasjonsproblemer mellom UA (ansattkortsystemet) og Cerebrum siden 14. august.

Konsekvensen er at kortsenteret ikke er i stand til å finne nyansatte i systemet for å utstede kort.

Cerebrum jobber med feilretting.

Publisert 12. aug. 2019 08:30

Flere av TSDs tjenester er nede fra morgenen av. TSD jobber med saken. Se eller drifstmelding på TSDs sider "https://www.uio.no/english/services/it/research/sensitive-data/log/login-problems-with-windows-vms-in-tsd.html"

Publisert 12. aug. 2019 07:20

12.08.19: 07:43 Tjenesten er oppe og går igjen.

 

12.08.19. 07:17 tp.uio.no gir feilmelding 503. Drift er varslet og jobber med saken.Vi kommer tilbake med mer info når vi har.

Publisert 5. aug. 2019 08:17

We are currently experiencing some stability issues in the TSD service. 

We are looking into the matter.

 

Publisert 3. juli 2019 11:17

There is currently an issue with group administration from brukerinfo.tsd.usit.no.

Error message:

"You are a moderator of too many groups, which would take too long to load. Please use the command line interface jbofh instead."

TSD is working on resolving this.

Publisert 18. juni 2019 13:43

18/6-2019 13:30
selfservice.tsd.usit.no is currently unavailable. We are working on getting it back up again as quickly as possible.

20/6-2019 11:00

The selfservice portal is now up and running again. 
--
Best regards,
TSD

Publisert 17. juni 2019 11:12

Det er for øyeblikket problemer med provisjoneringsdatabasen for Windows 10. Dette fører til at det ikke er mulig å klargjøre maskiner for installasjon.

Det jobbes med å få løst problemet.

Publisert 17. juni 2019 08:38

Some users are currently experiencing issues with logging into TSD.

We are looking into the matter.

Publisert 14. juni 2019 10:11

Det har vært noen problemer med DA-tjenerne i løpet av morgentimene idag. Dette er nå løst.

Publisert 13. juni 2019 15:12

13/6 - 2019 14:35:
Det ble det oppdaget problemer i vortex at enkelte internsider ikke lastet og ymse feilmeldinger på forsiden uio.no.

13/6 - 2019 14:42:
Det ble identifisert at en LDAP-krasj foråsaket problemet, og det startes å jobbe med å få den opp igjen.

13/6 - 2019 15:00:
LDAP er oppe igjen og vortex fungerer som normalt.

 

Publisert 12. juni 2019 14:51

Brukere opplever en feilmelding i G-Suite ved innlogging som sier at "Kontoen er deaktivert". Dette er en feil, og det jobbes med å rette feilen.

Oppdatering kl. 15:20:
Da er feilen funnet og fikset.

Publisert 11. juni 2019 10:00

Det har vært noen problemer med Vortex på uio.no ila morgentimene idag. Dette er nå løst.

Publisert 29. mai 2019 13:21

Bofh var nede i 6 minutter mellom 13:10 og 13:16.

 

Publisert 29. mai 2019 12:54

Det er problemer med brukerkontoen som brukes til Vegg-TVer og infoterminaler. Det jobbes med å løse problemet.

Oppdatering:
Det er blitt sendt ut en e-post til de berørte om hvordan man fikser problemet.

Publisert 21. mai 2019 09:17

20/5-2019 16:00:

Dear TSD users!
Colossus is currently running a little slower than usual. We're not quite sure why yet, but looking into the issue.

Thanks for you continued patience.
 

22/5-2019 14:27: Solved

 

TSD operational log

Publisert 20. mai 2019 08:50

TSD er for tiden noe ustabilt. 

Det jobbes med å løse utfordringen.

20/5-2019 10:14: Løst.

20/5-2019 11:22: Viser seg at det var to forskjellige problemer som oppstod rundt samme tid. Fortsatt utfordring med pålogging mot Linux VM'er.

20/5-2019 13:17: Problem 2 løst.

Se og TSD operational log.

Publisert 10. mai 2019 06:54

10-05-2019  07:06: Oppe igjen.

10-05-2019  06:52: Kontrollerne til trådløstnettet er nede i 10 minutter for restart. Beskjed ligger også under planlagte hendelser: https://www.uio.no/tjenester/it/aktuelt/planlagte-tjenesteavbrudd/2019/2019-05-10-nedetid-tradlost.html og beskjed har vært gitt på epost til LK-alle.