Panopto: Ny videoløsning for undervisning

Fra 8. august 2022 kan UiO-ansatte som bruker Canvas, ta i bruk Panopto. Med kombinasjonen Panopto og Canvas kan du enkelt gjøre opptak av forelesninger hjemmefra eller fra undervisningsrom. Panopto tilbyr også brukervennlig redigering av videoen og at den gjøres tilgjengelig i Canvas automatisk.

Prosjektleder Odd Erik Pedersen viser fram Panopto. (Foto: UIO/Egil Jahren)

Nytt og bedre

Odd Erik Pedersen, prosjektleder for innføringen av Panopto på UiO, gleder seg over lanseringen. – På UiO har vi en rekke gode og nyttige verktøy for opptak og publisering av undervisningsvideo. I forbindelse med nedstengningen tok UiO i bruk Zoom i rekordfart, og andre løsninger både for opptak og opplasting til timeplan kom også raskt. Når vi nå innfører Panopto, får UiO for første gang et komplett og brukervennlig system for hele prosessen med undervisningsvideo: Fra opptak gjennom redigering og opplasting til avspilling på studentens datamaskin, forklarer Pedersen.

For alle

Panopto kan brukes av alle på UiO, men på nåværende tidspunkt er det kun tilrettelagt for bruk sammen med Canvas. Når Panopto brukes sammen med Canvas, blir opptaket automatisk tilgjengelig på riktig emne, og tilgang til opptakene styres av Canvas. Prosjektet jobber også for å få til en lignende løsning for undervisere som ikke har emnene sine i Canvas.

Bred funksjonalitet, enkelt i bruk

Opptak. Panopto blir installert på den faste PCen i alle undervisningsrom, så det er enkelt å ta opp forelesninger. Du kan også installere Panopto på hjemmemaskin eller bærbar (også Mac) slik at du kan ta opp undervisningsvideo hjemmefra. Du kan velge mellom å kun gjøre opptak av presentasjonen og stemmen din (slik som Forelesningsopptak 2) – eller å legge til video av deg selv, i tillegg til presentasjonen og stemmen.

Opplasting. Opplastingen til Panopto skjer automatisk, og det er lett å gjøre opptakene tilgjengelige på emnet i Canvas når de er klare. Det er også god støtte for å bruke opptak som del av dokumenter i Canvas. Støtte for å koble opptak til studentenes timeplan kommer i løpet av høsten 2022.

Redigering. Hvis du trenger å redigere videoen, kan du gjøre det i Panopto i nettleser. Du kan klippe bort eventuelt rot på begynnelsen og slutten, eller du kan klippe vekk tabber eller pauser midt i opptaket. Redigeringen utfører du enkelt i Panopto i nettleseren, og du trenger ikke å tenke på at videoen må komprimeres etterpå eller annet etterarbeid.

Teksting. Panopto utfører automatisk transkribering (lyd til tekst) for all video. Dessverre er ikke denne transkriberingen god nok til at den kan brukes som undertekster uten at man ser over og eventuelt redigerer teksten. Kvaliteten er vesentlig bedre på engelsk enn på norsk (spesielt for andre dialekter enn østlandsdialekt).

Nye krav til Universell utforming stiller krav til teksting av video. All video som ligger åpent i Panopto skal nå i utgangspunktet være tekstet. Siden det fortsatt vil være for mye arbeid å tekste all undervisningsvideo, videreføres tolkningen fra UU-prosjektet våren 2022. UiO arbeider sammen med resten UH-sektoren med å forbedre støtten for norsk så raskt som mulig.

Avspilling. Avspilleren i Panopto er enkel, men har samtidig mange funksjoner. Studenten som skal vise videoen kan velge om det er presentasjonen eller foreleseren som skal være i hovedfokus på skjermen, og presentasjonen indekseres slik at de kan bla i opptaket ved å velge stikkord fra en innholdsoversikt. De kan også søke etter enkeltord og hoppe direkte dit og i tillegg justere hastigheten på avspillingen.

Hva skjer i høst?

– I høst vil Panopto være tilgjengelig som verktøy parallelt med de de andre verktøyene for opptak og opplasting som vi allerede har. Forelesningsopptak-2 vil fortsatt være tilgjengelig som før, og opptak med Cynap, slik blant annet benyttes på JUS, vil også fortsette i høst. Nå skal vi samle erfaringer og gjøre tilpassinger som skal munne ut i forslag til god arbeidsflyt og best practice. Dette skal på plass før Panopto kan erstatte andre løsninger, oppsummerer prosjektleder Pedersen.

For mer informasjon - gå til nettsiden for Panopto med veiledninger.

UiO Helpdesk tilbyr kurs i bruk av Panopto.

 

Publisert 15. aug. 2022 08:11 - Sist endret 15. aug. 2022 10:41