Aktuelle IT-saker

Bilde av to Aftenpostenforsider. En med mann som røyker og en med alvorlig ung kvinne.
Publisert 27. sep. 2022 11:13

TSD (Tjenester for sensitive data) er utviklet og driftes på USIT, IT-avdelingen på UiO. Løsningen brukes i mange viktige forskningsprosjekter der helsedata og andre data som trenger beskyttelse, samles inn. Bare i august ble to slike prosjekter forsidestoff.

Publisert 15. aug. 2022 08:11

Fra 8. august 2022 kan UiO-ansatte som bruker Canvas, ta i bruk Panopto. Med kombinasjonen Panopto og Canvas kan du enkelt gjøre opptak av forelesninger hjemmefra eller fra undervisningsrom. Panopto tilbyr også brukervennlig redigering av videoen og at den gjøres tilgjengelig i Canvas automatisk.

Bildet kan inneholde: smil, produkt, gul, font, projeksjonsskjerm.
Publisert 20. juni 2022 15:13

Mine studier er en IT-tjeneste som gir studenter full oversikt over timeplaner, emneoppmeldinger, beskjeder og nyttige verktøy. Tjenesten er utviklet på USIT (Universitetets senter for informasjonsteknologi) på Universitetet i Oslo, og er nå en tjeneste som kan tas i bruk i hele UH-sektoren i Norge.

bilde av hender som viser felleskap
Publisert 30. mai 2022 09:42

Den 20. mai besluttet universitetsdirektøren organisering av den nye, felles IT-organisasjonen på UiO. Den nye organisasjonen skal være virksom fra 01.01.23. 

Illustrasjonsbilde av data maskin med stengt skjerm og en mobiltelefon som viser en nøkkel
Publisert 25. mai 2022 09:07

Mange har allerede aktivert tofaktorautentisering for Microsoft 365 ved UiO, og 20. juni fortsetter prosjektet med aktivering av krav om tofaktorautentisering for tjenester som bruker Feide-pålogging for ansatte. Fra den 20. juni vil også studentene møte krav om tofaktor for pålogging til både MS 365 og Feide. 

Illustrasjonsbilde av data maskin med stengt skjerm og en mobiltelefon som viser en nøkkel
Publisert 2. apr. 2022 17:11

De fleste er allerede vant til å bruke mobilen når de logger inn i nettbanken, ser skattemelding eller bruker helsenorge.no. Nå blir også UiO "sikker som banken" og innfører tofaktorautentisering.

Illustrasjon av to personer sett bakfra foran en PC-skjerm
Publisert 2. feb. 2022 12:17

UiOs helpdesk er inne i en satsing på opplæring og kurs. I februar dukker det opp et helt nytt kurs i katalogen, nemlig kurs om IT-sikkerhet for oss alle. 

Bilde av Padlet-logoen
Publisert 15. des. 2021 11:52

Padlet har vært i bruk på UiO en tid nå. Etter en grundig gjennomgang viser det seg at bruk av Padlet bryter med regelverket om overføring av personopplysninger utenfor EU/EØS, slik dette belyses i Schrems II-dommen. Dette betyr at Padlet ikke lenger kan brukes på UiO.

illustrasjonsbilde av robot
Publisert 17. nov. 2021 15:53

På UiO har robotiserte prosesser (Robotic process automation / RPA) vært i bruk i snart tre år, og nå er det prosessen med å registrere gyldig fravær fra eksamen og annet obligatorisk arbeid eller oppmøte, som har fått robot-hjelp.

Bildet kan inneholde: datamaskin, personlig datamaskin, bord, skjorte, dataskjerm.
Publisert 15. nov. 2021 14:41

Den 9. november ble det først nyhetsbrevet om kurs fra USIT sendt ut. Nyhetsbrevet er et resultat av en større satsing på IT-relaterte kurs fra USIT, foreløpig over Zoom.

Tastatur med Sikker oktober-logo
Publisert 15. okt. 2021 15:19

Nå er det Sikker oktober igjen. Målet for arrangementet er å gjøre det å tenke IT-sikkerhet, til en naturlig del av hverdagen. På programmet står både arrangementer og e-læring. Alle må bidra for et trygt og sikkert UiO.

Skjermbilde fra Autotekst
Publisert 31. aug. 2021 16:01

UiOs nettsted, inkludert videoer vi har på nettstedet, skal være «universelt utformet». Det betyr at innholdet skal være tilgjengelig for alle brukere, også de som trenger tilrettelegging, for eksempel brukere med nedsatt hørsel. Og da må videoene våre være tekstet. Nå skal det etableres støttetjenester for kontroll og renskriving av automatisk generert videoteksting.