USITs SMS-tjeneste

For å sende og motta SMS har USIT laget en tjeneste basert på en løsning fra Telenor. Tjenesten gjør det mulig å sende SMS-er til vilkårlige mottakere ved hjelp av ulike grensesnitt, for eksempel fra maskiner ved UiO. 

Tjenesten er i første rekke beregnet på tunge brukere som FS-læresteder (Felles Studentsystem) og Samordna opptak, men alle med behov for å sende ut SMS-er kan i utgangspunktet søke om å få bruke tjenesten.

Fra mars 2008 til november 2011 er det sendt ut 500 000 sms-er fra ca 37 forskjellige brukersteder, hovedsaklig fra lærestedene via FS.

Om tjenesten

Tjenesten drives av en egen tjenestegruppe ved USIT.