USITs SMS-tjeneste

For å sende og motta SMS har USIT laget en egen sms-tjeneste.  Tjenesten gjør det mulig å sende SMS-er til vilkårlige mottakere ved hjelp av ulike grensesnitt, for eksempel fra maskiner ved UiO. 

Alle med behov for å sende ut SMS-er i UH-sektoren kan i utgangspunktet søke om å få bruke tjenesten.

Om tjenesten

Tjenesten drives av GMT/KD/BNT ved USIT, Universitetet i Oslo.